Més informació al blog

Assemblea General 2018

Assemblea General · 26 de Maig de 2018

Assemblea de socis: L’assemblea agrupa a tots els socis i és l’òrgan màxim de decisió de la cooperativa: una persona, un vot.

Acta Assemblea General Ordinària 2017

Acta Assemblea General Ordinària 2016

Acta Assemblea General Extraordinària 2015

Acta Assemblea General Ordinària 2015

Acta Assemblea General Ordinària y Extraordinària 2014

Acta Assemblea General Extraordinària 2013

Acta Assemblea General Ordinària 2013

Acta Assemblea General Extraordinària 2012

Acta Assemblea General Ordinària 2012

Acta Assemblea General Extraordinària 2011