Més informació al blog

Assemblea General 2018

Assemblea General · 26 de Maig de 2018

Assemblea de socis: L’assemblea agrupa a tots els socis i és l’òrgan màxim de decisió de la cooperativa: una persona, un vot.

Acta Assemblea General Ordinària 2018

Acta Assemblea General Ordinària 2017

Acta Assemblea General Ordinària 2016

Acta Assemblea General Extraordinària 2015

Acta Assemblea General Ordinària 2015

Acta Assemblea General Ordinària y Extraordinària 2014

Acta Assemblea General Extraordinària 2013

Acta Assemblea General Ordinària 2013

Acta Assemblea General Extraordinària 2012

Acta Assemblea General Ordinària 2012

Acta Assemblea General Extraordinària 2011