Convida a 5 persones, empreses, associacions de veïns… a contractar la llum amb Som Energia sense que hagin d’abonar l’import de soci.

És tant fácil com enviar-los un missatge per email, whatsapp o similar indicant el teu DNI(1) i el teu número de SOCI/a(2) i l’enllaç des d’on podran accedir a contractar energia renovable:

(1) El format del DNI ha d’incloure números i lletres. Per exemple: 30250769p (et demanem el DNI perquè els teus convidats el necessitaran, juntament amb el teu número de soci, per identificar-se quan entrin a la pàgina de contractació.

(2) Si no recordes el teu número de soci/sòcia només has d’entrar amb el teu DNI i clau de pas a l’Oficina Virtual de Som Energia i allà el trobaràs dins l’apartat de “Dades Personals”: https://oficinavirtual.somenergia.coop