ACORDS DE COL·LABORACIÓ

A Som Energia treballem per desenvolupar una xarxa de col·laboració i intercooperació amb entitats afins als valors de la cooperativa amb la voluntat de nodrir l’economia social i solidària del territori.

CRITERIS DE COL·LABORACIÓ

1

Entitats que promouen un nou model energètic, la preservació del medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic.

2

Entitats que promouen un nou model econòmic (economia social / cooperativa).

3

Entitats en què el model de producció/prestació de serveis utiliza energies netes.

4

Entitats que s'articulen mitjançant la participació ciutadana, horitzontal i participativa.

5

Entitats sense ànim de lucre.

La base dels acords és ampliar el ventall de serveis i productes per a les persones sòcies de Som Energia, al mateix temps que la cooperativa ofereix la possibilitat de que els persones vinculades a l’entitat signant del conveni puguin accedir a serveis de la nostra cooperativa sense ser persones sòcies (per exemple, contractar la llum sense haver de fer la participació al capital social de 100 €).

Aquests convenis poden tenir una repercussió únicament local o bé en tot l’àmbit del territori. Per tant els Grups Locals tenen un paper rellevant en la recerca d’entitats i projectes amb els quals es puguin desenvolupar convenis.

ACORDS ACTUALS

TAMBÉ COL·LABOREM AMB:

POBRESA ENERGÈTICA

Amb la voluntat de ser un actor compromès amb la nostra realitat social, des Som Energia estem treballant per donar resposta a les situacions de Pobresa Energètica de tot el territori.

Les nostres actuacions en aquest sentit són:

1 Apliquem els principis de la Llei 24/2015 d’àmbit català a tot l’Estat espanyol que ens interpel·la per no realitzar talls de subministrament d’aquells contractes domèstics susceptibles d’exclusió residencial.

2 Vam signar acords amb ajuntaments per estar en estret contacte amb els serveis socials municipals i així evitar talls de subministraments a persones que no poden assumir les factures de la llum. A més, col·laborem per formar el personal tècnic municipal en eficiència i pobresa energètica i realitzant estudis d’optimització de potència per generar un estalvi econòmic i energètic.

3 L’Assemblea General ha decidit que una part del donatiu voluntari es destini a actuacions en matèria de Pobresa Energètica. La voluntat és, gràcies a la implicació dels Grups Locals, poder desplegar actuacions en l’àmbit local que ens permetin col·laboracions amb entitats properes al territori.