Estem en mode manteniment
Estem realitzant tasques de manteniment
Tornem aviat

Preguntes freqüents

Ser soci/a permet accedir als serveis que es van generant per als membres de la cooperativa (consum d’electricitat verda certificada, inversió en projectes renovables, informació i productes eficients, etc).
A més a més, dóna la possibilitat de participar del desenvolupament de la cooperativa a través de les comissió de treball, els grups locals i a l’Assemblea, on cada soci/a té veu i vot.

Més informació aquí.

Pots contractar una tarifa per períodes, amb preus establerts prèviament i diferents períodes horaris d’energia, o pots contractar una tarifa indexada, que depèn del preu de l’energia al mercat majorista diari i que, per tant, canvia de preu cada dia cada hora.

Actualment, a Som Energia oferim el servei de comercialització d’electricitat 100% renovable per a tota classe de tarifes: des de l’àmbit domèstic, també per a comunitats veïnals, fins a l’àmbit d’empresa o indústria, alta tensió i punts especials de càrrega de vehicles elèctrics d’accés públic.

Al nostre Centre d’Ajuda pots veure el detall de les tarifes que oferim actualment.

Pots veure les Condicions generals de contractació per a la comercialització d’electricitat de Som Energia en aquest enllaç. Són les condicions que s’apliquen per a les tarifes per períodes.

Pots veure les Condicions generals de contractació per a la comercialització d’electricitat de Som Energia en aquest enllaç. A continuació pots veure també les condicions específiques de les tarifes indexades.

El contracte dura un any des de la contractació i, passat aquest temps, es renova automàticament si no manifestes el contrari. No hi ha una permanència mínima, pots resoldre’l en qualsevol moment sense cap penalització.

Les persones consumidores disposen de 14 dies naturals des de la data del contracte per finalitzar els serveis. Si ho vols fer, ho has de notificar per correu electrònic a comercialitzacio@somenergia.coop,

per correu postal a:

SOM ENERGIA, SCCL,
c/ Pic de Peguera 11,
17003 Girona

o a través de qualsevol de les vies de contacte que consten al nostre web.

Per fer-ho, pots utilitzar el text que trobaràs en aquesta plantilla.

Conseqüències del desistiment: et tornarem tots els pagaments rebuts, si n’hi ha, dintre dels 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniquis la teva decisió. Efectuarem aquest reemborsament sense que suposi cap despesa per a tu, i farem servir el mateix mètode de pagament que vas fer servir per a la transacció inicial, si no és que ens indiques el contrari. En cas que ja es trobi actiu el subministrament d’electricitat, ens hauràs d’abonar el consum corresponent als dies en què t’hàgim prestat servei, així com la resta de costos associats a la contractació i, si s’escau, a la reposició a la situació anterior.

  • El teu número de sòcia, persona o entitat, de Som Energia. Si encara no formes part de la cooperativa, primer t’has d’associar aquí.
  • Una factura elèctrica actual.
  • El número del teu compte bancari

Les persones i entitats sòcies poden ser titulars de tants contractes com vulguin i també poden convidar fins a cinc contractes d’electricitat d’altres titulars.

Malauradament, no podem oferir el Bo Social a Som Energia. Per llei, aquest descompte només s’aplica si es té contractada la llum amb una de les cinc grans empreses comercialitzadores del mercat regulat (CUR). Si vols saber si tens dret al Bo Social, consulta aquest enllaç.

Comprem l’energia que consumeixen els socis i sòcies al mercat majorista elèctric i ens proveïm de certificats de garantia d’origen que avalen una producció d’energia de fonts 100% renovables. El subministrament d’electricitat es fa utilitzant la xarxa elèctrica existent. El cost dels peatges de transport i distribució es reflecteixen en la factura d’electricitat.

Paral·lelament impulsem projectes de producció d’energia a partir de fonts renovables finançades amb aportacions econòmiques voluntàries de les persones sòcies. Volem arribar a cobrir el 100% de la nostra demanda energètica amb la producció dels projectes propis de la cooperativa.