- persones sòcies ja hem aportat - euros

A partir del 21 d’octubre de 2021 ja es poden tornar a fer aportacions voluntàries al capital social. Aquesta modalitat d’aportacions romandrà oberta fins que assolim l’objectiu dels 25 milions d’euros que la cooperativa necessita.

Ho hem aconseguit! Gràcies a les aportacions de 1.500 persones sòcies de la cooperativa, en menys de 24 hores hem assolit l’objectiu d’obtenir 4,75 milions d’euros per seguir impulsant més producció i comercialització d’energia renovable.

Preguntes freqüents

On puc trobar el meu número de soci/a?

El número de soci/a apareix al correu d’alta de nova persona sòcia (el correu de benvinguda). També es pot trobar a l’Oficinal Virtual, a l’apartat “el meu perfil”.

Qui pot fer l’aportació?

Per poder realitzar l’aportació és imprescindible ser soci/sòcia de la cooperativa. Per fer-te soci/sòcia de Som Energia, primer hauràs d’emplenar aquest formulari.

Què és el capital social voluntari?

És el capital que la persona sòcia aporta a la cooperativa, de forma voluntària, i pel qual rep un interès que és decidit anualment per l’Assemblea.

Segons es va decidir a l’Assemblea General del 2023 aquest interès és de l’2%.

Per a què serviran els diners?

Habitualment fem servir les aportacions al capital social per finançar nous projectes de generació o bé per al desenvolupament de la cooperativa. En aquesta ocasió, els necessitem per reforçar la situació financera. Tot i la fortalesa i estabilitat econòmica de Som Energia, a causa de l’escalada de preus del mercat elèctric necessitem incrementar la liquiditat.

Quin import puc aportar?

L’import mínim són 100 € i el màxim 100.000 € (5.000 € durant la primera setmana).
Recomanem només aportar aquells diners que no preveus necessitar a curt o mitjà termini.

Quin risc tenen les aportacions en la cooperativa?

Som Energia com qualsevol altra empresa, podria arribar a entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament dels diners pendents seria: primer els deutes amb l’Administració, treballadors/es, després crèdits i préstecs, després els títols participatius, el capital social voluntari i finalment el capital social obligatori.

Per altra banda, el Consell Rector pot refusar retornar una aportació si, durant aquell mateix any, ja s’ha retornat el 10% del total del capital socials segons indiquen els estatuts (aquest límit és bastant superior a les peticions de retorn d’aportació que sol haver-hi anualment). Més informació

Condicions generals de l'aportació

Pots veure les condicions generals de les aportacions voluntàries al capital social de Som Energia en aquest enllaç.