Compres col·lectives d’autoproducció solar

Genera la teva pròpia energia instal·lant plaques solars a casa

A partir de l’experiència de tres famílies, coneixem què són les compres col·lectives, amb alguns detalls sobre l’autoproducció en si, i alguns avantatges tant de l’autoproducció com de participar de les nostres compres col·lectives. Clica per a veure el vídeo

Instal·lacions en marxa: 1.500

Potència instal·lada: 4.500 kWp

Producció: 6,30 GWh/any

Què et proposa
Som Energia?

Adquireix una instal·lació fotovoltaica d’autoproducció per a la teva teulada o terrassa a través d’una de les compres col·lectives model clau en mà:

Com
funciona?

Gestació

De la base societària de cada territori sorgeix un equip que adapta el model de compra col·lectiva a la seva realitat i s’autoorganitza amb l’Equip Tècnic per impulsar la compra.

2 mesos

Concurs

S’organitza un concurs obert per adjudicar a una empresa de confiança l’estudi, assessorament, execució, legalització i posada en marxa de les instal·lacions de la compra conjunta.

1 mes

Inscripcions

S’obre el període en què un centenar de persones sòcies de la cooperativa es poden apuntar a la compra col·lectiva del seu territori fins a arribar al mínim d’instal·lacions ofertades al concurs.

2 mesos

Estudi a mida

L’empresa fa un preinforme personalitzat i una posterior visita tècnica als habitatges per acabar d’ajustar el projecte in situ i resoldre tots els possibles dubtes que vagin sorgint.

2 mesos

Instal·lacions

L’empresa tramita el permís d’obra, executa o supervisa el muntatge i s’encarrega de la legalització, la posada en marxa i posterior monitorització del sistema d’autoproducció.

1 mes

Autoproducció

Reducció aproximada del 30% mensual de l’energia utilitzada durant 25 anys. Seguiment i assessorament per adaptar els usos energètics habituals a la producció fotovoltaica.

25 anys

Com funciona?

Troba la teva compra col·lectiva

 • Totes les compres
 • Andalusia
 • Aragó
 • Castilla La Mancha
 • Catalunya
 • Extremadura
 • Illes Balears
 • Illes Canàries
 • La Rioja
 • Madrid
 • Nafarroa
 • País Basc
 • País Valencià

Impuls Solar Vallès

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Gir Solar

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Impulsa Madrid Solar I

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Embat Solar Mallorca

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Eos Solar

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Mar Solar

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Lleida Autoproducció Solar

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Planter Solar

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Nura Solar

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

València solar

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Montseny Renovable

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Nafarroako Eguzki Bultzada / Impulsa Navarra Solar

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Sol-Sur Autoproducción

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Impuls Solar Barcelonès

Impuls Solar Barcelonès

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Reimpuls Solar Vallès

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Castelló Solar

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

EH!CO!SOLAR!

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Alacant Solar

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Erupción Solar

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

L’Electra Solar

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Baix Penedès – El Camp Solar

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Solar Som Extremadura

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Gir Solar 2

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Nura Solar 2

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Planter Solar 2

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Mar Solar 2

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Eos Solar 2

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Ball Solar

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

VertEbre Solar

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Solsur Este Autoproducción

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Solpost Pitiüses

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Sol-Sur Oeste 2 Autoproducción

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Erupción Solar 2

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Lleida Autoproducció Solar 2

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

TxapelSUN

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

EH!CO!SOLAR! 2

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Planter Solar 3 Est

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Planter Solar 3 Oest

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Montseny Renovable 2

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Mar Solar 3

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Baix Penedès – El Camp Solar 2

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Baix Vallès Solar

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

València solar 2

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

La Manchuela Autoproducción

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Gir Solar 3

Títol

Títol

Títol

Estat de la compra

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Títol

Si no trobes cap compra col·lectiva a la teva zona, ens pots escriure un correu a auto@somenergia.coop o bé, pots contactar amb el teu grup local per indicar-los que tens interès en què es faci una compra a la teva zona.