A Som Energia tenim
un fort compromís amb la igualtat

Logo Som Energia

Formem part de XES (Xarxa d’Economia Solidària) i REAS (Red de la Economía Alternativa y Solidaria) i seguim els principis cooperatius i de l’ESS, entre els quals hi ha la Igualtat.

Pla d’Igualtat (PIO)

Treballar
la igualtat a les
organitzacions

El Pla d’Igualtat d’Oportunitats permet fer una anàlisi de diversos aspectes de l’organització, per veure si hi ha igualtat d’oportunitats real i detectar en quins casos hi ha discriminació per gènere. A partir d’aquí s’elabora una diagnosi i, amb les dades de la situació, es dissenya un pla amb mesures i accions que ajudin a revertir les situacions en què no hi ha igualtat real. Alguns dels àmbits que s’analitzen són: formació i promoció internes, retribució salarial, comunicació, condicions laborals, cultura de l’organització i salut laboral.

Protocol antiassetjament

Tolerància
zero davant
l’assetjament

Som Energia està compromesa amb la igualtat de drets i oportunitats, així com amb la creació d’entorns de treball segurs, en què hi hagi unes relacions laborals basades en la igualtat, la llibertat i el respecte entre les persones. Uns entorns i relacions, per tant, lliures de situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe. Així mateix, Som Energia té una tolerància zero davant l’assetjament, i desaprova clara i rotundament les conductes i actituds ofensives, discriminatòries o abusives.

Per tot això, ens hem dotat d’un protocol sobre la prevenció, detecció, abordatge, seguiment i reparació d’aquestes conductes.

A qui va dirigit?

L’àmbit d’aplicació del protocol no és només el de les persones que treballen a Som Energia, sinó que s’aplica a totes les situacions derivades de qualsevol activitat que tingui lloc en l’entorn de Som Energia. Per tant, és d’aplicació a totes les persones treballadores, sòcies cooperativistes i prestadores de serveis, així com a qualsevol altra persona vinculada amb Som Energia, encara que no hi tingui un vincle laboral, com ho són els membres dels grups locals, Intervenció de Comptes, Consell Rector o qualsevol altre grup de treball vinculat a la cooperativa.

Protocol antiassetjament

Comunicació i llenguatge

Comunicació inclusiva

La comunicació i el llenguatge són una eina molt potent en la creació d’imaginaris col·lectius i de realitat. El llenguatge descriu i etiqueta, invisibilitza i jerarquitza. A part de ser un reflex de la situació, també ajuda a mantenir-la o canviar-la.

És per això que les nostres expressions i comunicacions han d’estar impregnades de la perspectiva de gènere, utilitzant un llenguatge inclusiu i no sexista, que no només visibilitzi els homes i que serveixi, a la vegada, per crear i reconèixer referents femenins i trencar estereotips.

Aplicar la perspectiva de gènere va més enllà de l’ús no sexista del llenguatge. L’atenció personal per telèfon i correu electrònic requereix una mirada que tingui en compte altres aspectes. Per això vam elaborar una Guia de perspectiva de gènere en la comunicació i atenció a persones sòcies que recull casos d’ús no sexista del llenguatge i inclou un seguit d’indicacions a tenir en compte.

Pràctiques i mesures

ATENCIÓ A MITJANS I
PARTICIPACIÓ A XERRADES

És important visibilitzar les dones, especialment en els àmbits on estan més invisibilitzades. I l’energètic n’és un. Per això, i pel manifest que subscrivim “En energía, no sin mujeres”, apostem per afavorir portaveus i representants que no siguin homes, i demanem que als esdeveniments on participem hi hagi el màxim de paritat en aquest sentit.

PUNTS LILA

Quan organitzem actes o esdeveniments, posem en marxa un Punt Lila, destinat a visibilitzar i fer explícita la tolerància zero a les agressions sexuals de qualsevol tipus, i a atendre possibles casos d’assetjament sexual que es puguin donar en aquell espai.

FORMACIÓ

Les persones treballadores de Som Energia reben formacions sobre temàtiques diverses: igualtat, feminismes, lideratges, resolució de conflictes de manera periòdica. Treballem amb altres cooperatives formadores com Almena, Equilatera o Fil a l’Agulla per desconstruir-nos dia a dia.

CONDICIONS LABORALS

Mesures de conciliació: les condicions laborals de la plantilla de Som Energia amplien les condicions bàsiques establertes al conveni, per tal que ajudin a conciliar millor la vida laboral amb la vida personal i familiar.

Mesures de selecció i contractació: els processos de selecció i contractació de noves persones treballadores inclouen la perspectiva de gènere per tal d’evitar biaixos en aquest sentit. Totes les ofertes de feina de Som Energia inclouen informació relativa a les accions que ens condueixen a la no discriminació.

Mesures per fomentar el benestar físic i emocional: classes de ioga i estiraments, acompanyament en matèria de nutrició, psicologia i fisioteràpia a través de la plataforma de Benestar de Suara.

Una organització diversa

Enquesta
de diversitat

Com a organització, creiem que no ens hem de quedar únicament amb la diversitat de gènere, sinó que hem de tenir la voluntat d’atendre, acollir i incloure totes les diversitats. Un primer pas és ser conscient de com és de diversa, internament, la plantilla de Som Energia. Per això, hem elaborat una enquesta de diversitat. Ens permet oferir i compartir un espai anònim per reflexionar-hi i, posteriorment, visibilitzar-ho i poder enfocar accions per aconseguir més diversitat, i també treballar les possibles discriminacions o opressions que hi poguessin sorgir.

A continuació podeu veure un resum d’alguns resultats de l’enquesta.

“Volem una transició energètica
que sigui transformadora, justa i respectuosa.
Que no deixi ningú al marge, i que respecti i inclogui
totes les diversitats.”

Entitats amb qui col·laborem

Magatzem de recursos