POLÍTICA DE PRIVACITAT DE
SOM ENERGIA

La confidencialitat i la seguretat són els valors primordials de SOM ENERGIA i, en conseqüència, ens comprometem a garantir la privacitat de la persona usuària en tot moment i a no recopilar informació innecessària. A continuació, et proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra política de privacitat en relació amb les dades personals que recollim, i t’expliquem:

 • Qui és el responsable del tractament de les teves dades.
 • Amb quina finalitat recollim les dades que et sol·licitem.
 • Quina és la legitimació per tractar-les.
 • Quant de temps les conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les teves dades.
 • Quins són els teus drets.

1. RESPONSABLE Pujar a l’índex ↑

SOM ENERGIA, SCCL (F55091367)
C/ Pic de Peguera, núm. 11
17003 Girona
gdpr@somenergia.coop

Delegació de protecció de dades
Lant Abogados (Lant Advisors, SLP) – somenergia@delegado-datos.com

2. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES ENVIADES A TRAVÉS DE:Pujar a l’índex ↑

2.1 FORMULARI DE CONTACTEPujar a l’índex ↑

Finalitat Facilitar-te un mitjà perquè et puguis posar en contacte amb nosaltres i contestar les teves sol·licituds d’informació i dubtes.
Legitimació RGPD 6.1.a – Consentiment de la persona interessada.
Conservació Fins que es resolgui la teva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o un cop resposta per correu electrònic, si no ha generat un tractament nou.

2.2 FORMULARI DE REGISTRE (FES-TE’N SOCI)Pujar a l’índex ↑

Finalitat Donar-te d’alta com a persona sòcia de l’entitat, gestionar el pagament de la teva aportació i altres tasques administratives derivades de la teva alta com a persona sòcia; permetre’t l’accés als serveis reservats a les persones sòcies i remetre’t comunicacions informatives relacionades amb el nostre àmbit, principalment a través de mitjans electrònics.
Legitimació RGPD 6.1.b – Execució d’un contracte en el qual ets persona interessada.
Conservació Durant la vigència de la nostra relació contractual i, un cop acabi, durant els terminis exigits per llei per atendre possibles responsabilitats.

2.3 FORMULARI DEL CONTRACTE DE LA LLUMPujar a l’índex ↑

Finalitat Gestionar la contractació del servei de la llum, donar-te d’alta com a persona abonada i les tasques administratives que se’n deriven, fer els estudis de consum de la clientela individualment i per zones geogràfiques amb la finalitat d’optimitzar els nostres serveis i enviar-te el nostre butlletí i altres comunicacions informatives i comercials sobre els nostres productes, serveis i activitats, principalment a través de mitjans electrònics.
Legitimació RGPD 6.1.b – Execució d’un contracte de compravenda de productes i/o de prestació de serveis en el qual la persona interessada és part i RGPD 6.1.f – interès legítim a mantenir els clients.
Conservació Mentre duri la relació contractual i, un cop s’acabi, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats. Enviaments comercials: fins que acabi la relació o fins que en sol·licitis la baixa.

2.4 ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICSPujar a l’índex ↑

Finalitat Contestar a les teves sol·licituds d’informació, dubtes i consultes, i atendre les teves peticions.
Legitimació RGPD 6.1.a – El teu consentiment en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic.
Conservació Fins que es respon la teva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.

2.5 ENVIAMENT DEL CURRÍCULUM VITAE PER CORREU ELECTRÒNIC O MITJANÇANT FORMULARIPujar a l’índex ↑

Finalitat Disposar del teu currículum per participar en els nostres processos de selecció de personal. RGPD 6.1.b Aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals quan s’apunti a una oferta de treball publicada per Som Energia.
Legitimació RGPD 6.1.a – El teu consentiment en remetre’ns la teva informació personal i currículum per als nostres processos de selecció de personal.
Conservació Durant el desenvolupament dels processos de selecció de personal oberts i durant 1 any per a futurs processos, si has enviat el teu CV sense inscriure’t a una oferta de treball concreta. Un cop acabat el procés de selecció, si t’has inscrit a una oferta de treball publicada per Som Energia i no has consentit que sigui conservat per a futurs processos de selecció i, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats.

2.6 SUBSCRIPCIÓ AL NOSTRE BUTLLETÍ ELECTRÒNICPujar a l’índex ↑

Finalitat Enviament del nostre butlletí comercial (newsletter) i de comunicacions informatives i publicitàries sobre els nostres productes, serveis i esdeveniments que siguin del teu interès, per mitjans electrònics.
Legitimació RGPD 6.1.a – El teu consentiment en subscriure’t als nostres enviaments comercials i/o butlletins electrònics.
Conservació Fins que revoquis el consentiment i sol·licitis la baixa del servei.

2.7 DEIXA EL TEU COMENTARI (BLOG)Pujar a l’índex ↑

Finalitat Publicar el teu comentari al blog del web i notificar-te per correu electrònic els comentaris nous o les respostes al que has fet tu, si tries aquesta opció.
Legitimació RGPD 6.1.a – Consentiment de la persona interessada.
Conservació Mentre el teu comentari estigui publicat al nostre blog.

2.8 SUBSCRIPCIÓ NOTÍCIAPujar a l’índex ↑

Finalitat Notificar-te per correu electrònic els comentaris de la notícia seleccionada.
Legitimació RGPD 6.1.a – Consentiment de la persona interessada.
Conservació Fins que se sol·liciti la baixa de la subscripció.

2.9 FORMULARI DEL CANVI DE TITULARPujar a l’índex ↑

Finalitat Tramitar la nova titularitat del contracte, així com enviar-te el nostre butlletí, newsletter i altres comunicacions informatives i comercials sobre els nostres productes, serveis i esdeveniments, principalment a través de mitjans electrònics.
Legitimació RGPD 6.1.b – Execució d’un contracte de compravenda de productes i/o de prestació de serveis i RGPD 6.1.f – interès legítim de mantenir les persones que tenen la llum contractada amb la cooperativa informades sobre els productes, serveis i activitats de l’entitat.
Conservació Mentre duri la relació contractual; un cop acabada, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats. Enviaments comercials: fins que acabi la relació o fins que se’n sol·liciti la baixa.

2.10 FORMULARI DE REGISTRE I FÒRUMS DIGITALSPujar a l’índex ↑

Finalitat Gestionar-te l’alta com a persona usuària i permetre l’accés als serveis reservats a qui s’hagi registrat al nostre web. Enviar-te comunicacions comercials dels nostres productes, serveis i esdeveniments, principalment a través de mitjans electrònics, si marques la casella d’acceptació.
Legitimació RGPD 6.1.a -Consentiment de la persona interessada en registrar-se a través del nostre formulari de registre i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
Conservació Fins que la persona usuària registrada sol·liciti la seva baixa i posteriorment durant els terminis legalment previstos.

2.11 IMATGE (FOTOGRAFIES I VÍDEOS D’ESDEVENIMENTS)Pujar a l’índex ↑

Finalitat Tots els nostres esdeveniments són gravats amb la finalitat de promocionar-los publicant imatges i/o vídeos de manera interna, pàgines web, xarxes socials o altres mitjans de comunicació (televisió, premsa, blog, etc.).
Legitimació RGPD 6.1.a – Consentiment de la persona interessada en registrar-se a través del nostre formulari de registre o en assistir a l’esdeveniment organitzat.
Conservació Mentre estiguin publicades en els mitjans descrits i, posteriorment, com a registre històric de campanyes publicitàries, esdeveniments i/o activitats.

2.12 PARTICIPAPujar a l’índex ↑

Finalitat Accés a l’espai virtual de la cooperativa per desenvolupar eines de participació.
Legitimació RGPD 6.1.a – El consentiment de la persona interessada en utilitzar l’eina Participa.
Conservació Fins que l’usuari registrat sol·liciti la seva baixa i, posteriorment, durant els terminis legalment previstos.

2.13 FORMULARI D’INSCRIPCIÓ A CONCURSPujar a l’índex ↑

Finalitat Gestionar el sorteig o concurs i notificació en cas de ser la persona guanyadora. Ús i publicació de la seva imatge (vídeo de presentació) a la pàgina web i xarxes socials de l’entitat, tant com projecte participant com en cas de ser guanyadora, amb caràcter gratuït, per promocionar la nostra entitat i els seus projectes.
Legitimació RGPD 6.1.b – Participació al sorteig i acceptació de les bases del concurs.
Conservació Mentre duri el sorteig i, un cap s’ha acabat, mentre estigui publicada als mitjans indicats i serveixi a la finalitat de promoció.

2.14 VIDEOVIGILÀNCIAPujar a l’índex ↑

Finalitat Garantir les seguretat de totes les persones que accedeixin a les nostres instal·lacions protegides per sistemes de videovigilància, així com de les mateixes instal·lacions.
Legitimació RGPD 6.1.e-f – Interès legítim i públic a preservar la seguretat de les instal·lacions i les persones que accedeixin i s’hi trobin.
Conservació Un mes com a màxim des de l’enregistrament de la imatge.

2.15 DONACIONSPujar a l’índex ↑

Finalitat Captació i tramitació de donacions per als nostres projectes, execució dels projectes i enviament d’informació de nous projectes que requereixin donacions.
Legitimació RGPD 6.1.a – El teu consentiment, en cas que siguis donant. Interès legítim per informar-te dels projectes que requereixin donacions.
Conservació Durant la tramitació i execució dels projectes fins que sol·licitis la baixa de les nostres informacions i durant els terminis legalment previstos.

2.16 CANAL ÈTICPujar a l’índex ↑

Finalitat Posar a la teva disposició un canal per formular denúncies o posar en coneixement de Som Energia irregularitats que et puguin afectar.
Legitimació RGPD 6.1 a- El teu consentiment per utilizar el nostre Canal Ètic. Directiva (UE) 2019/1937 que regula les línies ètiques.
Conservació Mentre duri el procés derivat de la denúncia i, un cop acabat aquest, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats.

2.16 FORMACIÓPujar a l’índex ↑

Finalitat Gestionar i impartir la formació a la qual t’has inscrit, així com fer tots els tràmits administratius per executar-la. Enviar-te informació sobre altres formacions que realitzem i que considerem que poden ser del teu interès.
Legitimació RGPD 6.1.b – Acord d’inscripció a la formació. RGPD 6.1.f – Interès legítim a mantenir-te informat d’altres formacions.
Conservació Mentre duri la formació impartida. Durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats i, fins que sol·licitis la teva baixa de les nostres informacions.

2.17 OFICINA VIRTUALPujar a l’índex ↑

Finalitat Gestionar i permetre el teu accés a l’Oficina Virtual, espai on podràs consultar informació sobre l’optimització d’energia, gestionar els contractes i les factures, i participar en projectes d’energia verda.
Legitimació RGPD 6.1.b – Executar el contracte de compravenda de productes i/o de prestació de serveis.
Conservació Durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats, mentre duri la relació contractual i també un cop finalitzada.

Obligació de facilitar-nos les teves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 18 anys o, si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.
Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar-te les sol·licituds i/o prestar-te els serveis per contractar, per la qual cosa, si no ens les facilites, no et podrem atendre correctament ni prestar-te el servei que has sol·licitat.

La persona interessada, en cas de proporcionar dades personals de tercers mitjançant el formulari de canvi de titularitat, declara responsablement que compta amb el seu consentiment i que li han proporcionat tota la informació necessària sobre les finalitats i la forma en la qual seran tractades les seves dades personals.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no d’aquestes dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.

3. DESTINATARIS DE LES TEVES DADES Pujar a l’índex ↑

Les dades tractades de les persones sòcies de la cooperativa i de persones a les quals se subministra energia elèctrica seran comunicades als destinataris següents:

 • Assessoria fiscal i comptable, serveis de gestió del Canal Ètic, registres públics, bancs i caixes d’estalvi i Administració Tributària amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 • Empresa distribuïdora d’energia amb la finalitat de prestar el servei.
 • Terceres entitats a les quals sigui necessari comunicar les teves dades per poder prestar els serveis contractats.
 • També està prevista la transferència de dades a tercers països per l’ús de Drive (Google), amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Així mateix, del tractament de dades de persones sòcies de la cooperativa i persones a les quals se subministra energia elèctrica, com de potencials clients, també està prevista una transferència de dades a tercers països per l’ús de Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de clàusules tipus de protecció de dades. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Les dades i, en el seu cas, imatges que voluntàriament incorporis i indiquis al teu perfil seran públiques per a la resta dels usuaris de web i membres registrats. Així mateix, també seran públics els teus comentaris, aportacions i altres publicacions que facis a PARTICIPA, els nostres fòrums, blogs i altres seccions habilitades a aquest efecte.

4. DRETS EN RELACIÓ A LES TEVES DADES PERSONALS Pujar a l’índex ↑

Pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment, quan aquest hagi atorgat per al tractament de les teves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.
Igualment, pots exercir els drets següents:

 • Sol·licitar l’accés a les teves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les teves dades per motius relacionats amb la teva situació particular i, a l’estudi dels teus consums de energètics.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els teus drets: mitjançant un escrit dirigit a la persona responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat A), indicant la referència “Dades personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’entitat en relació amb el tractament de les teves dades, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.aepd.es).

5. ‘COOKIES’ Pujar a l’índex ↑

Aquesta pàgina web utilitza cookies tècniques, de personalització, d’anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a finalitats estadístiques (i publicitàries).

Per això, en accedir al nostre web, en compliment de l’article 22 de la Llei de sociedad de la informació, en tractar les cookies mencionades, t’hem sol·licitat el teu consentiment per al seu ús i t’hem facilitat la informació sobre aquestes.

6. SEGURETAT DE LES TEVES DADES PERSONALS Pujar a l’índex ↑

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les teves dades personals, t’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades en relació amb la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats.

7. ACTUALITZACIÓ DE LES TEVES DADESPujar a l’índex ↑

És important que, per tal de mantenir les teves dades personals actualitzades, ens informis sempre que n’hi hagi alguna modificació, en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que puguis facilitar a terceres persones per mitjà dels enllaços disponibles al nostre web.

La present Política de Privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin al nostre web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura cada vegada que ens facilitis les teves dades a través d’aquest web.

Última actualització: 31 d’octubre del 2023