POLÍTICA DE PRIVACITAT DE
SOM ENERGIA

La confidencialitat i la seguretat són els valors primordials de SOM ENERGIA i, en conseqüència, ens comprometem a garantir la privacitat de la persona usuària en tot moment i a no recopilar informació innecessària. A continuació, us proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra política de privacitat en relació amb les dades personals que recollim, i us expliquem:

 • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades.
 • Amb quina finalitat recollim les dades que us sol·licitem.
 • Quina és la legitimació per tractar-les.
 • Quant de temps les conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les vostres dades.
 • Quins són els vostres drets.

1. RESPONSABLE Pujar a l’índex ↑

SOM ENERGIA, SCCL (F55091367)
C/ Pic de Peguera, núm. 11
17003 Girona
gdpr@somenergia.coop

Delegació de protecció de dades:
Lant Abogados (Lant Advisors, SLP) – somenergia@delegado-datos.com

2. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES ENVIADES A TRAVÉS DE:Pujar a l’índex ↑

2.1 FORMULARI DE CONTACTEPujar a l’índex ↑

Finalitat: Facilitar-vos un mitjà perquè us pugueu posar en contacte amb nosaltres i contestar les vostres sol·licituds d’informació i dubtes.
Legitimació: RGPD 6.1.a – Consentiment de la persona interessada.
Conservació: Fins que es resolgui la vostra sol·licitud per mitjà del nostre formulari o un cop resposta per correu electrònic, si no ha generat un tractament nou.

2.2 FORMULARI DE REGISTRE (FES-TE SOCI)Pujar a l’índex ↑

Finalitat: Donar-vos d’alta com a persona sòcia de l’entitat, gestionar el pagament de la vostra aportació i altres tasques administratives derivades de la vostra alta com a sòcia; permetre-us l’accés als serveis reservats a les persones sòcies i remetre-us comunicacions informatives relacionades amb el nostre àmbit, incloent-hi els mitjans electrònics.
Legitimació: RGPD 6.1.b – Execució d’un contracte en el qual sou persona interessada.
Conservació: Durant la vigència de la nostra relació contractual i, un cop acabi, durant els terminis exigits per llei per atendre possibles responsabilitats.

2.3 FORMULARI DEL CONTRACTE DE LA LLUMPujar a l’índex ↑

Finalitat: Gestionar la contractació del servei de la llum, donar-vos d’alta com a persona abonada i les tasques administratives que se’n deriven, fer els estudis de consum de la clientela individualment i per zones geogràfiques amb la finalitat d’optimitzar els nostres serveis i enviar-vos el nostre butlletí i altres comunicacions informatives i comercials sobre els nostres productes, serveis i activitats, incloent-hi els mitjans electrònics.
Legitimació: RGPD 6.1.b – RGPD 6.1.b – Execució d’un contracte de compravenda de productes i/o de prestació de serveis en el qual la persona interessada és part i RGPD 6.1.f – interès legítim a mantenir els clients.
Conservació: Mentre duri la relació contractual i, un cop s’acabi, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats. Enviaments comercials: fins que acabi la relació o fins que en sol·liciteu la baixa.

2.4 ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICSPujar a l’índex ↑

Finalitat: Contestar a les vostres sol·licituds d’informació, dubtes i consultes, i atendre les vostres peticions.
Legitimació: RGPD 6.1.a – El vostre consentiment en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic.
Conservació: Fins que es respon la vostra petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.

2.5 ENVIAMENT DEL CURRÍCULUM VITAE PER CORREU ELECTRÒNIC O MITJANÇANT FORMULARIPujar a l’índex ↑

Finalitat: Disposar del vostre currículum per participar en els nostres processos de selecció de personal.
Legitimació: RGPD 6.1.a – El vostre consentiment consentimiento en remetre’ns la vostra informació personal i currículum per als nostres processos de selecció de personal.
Conservació: Durant el desenvolupament dels processos de selecció de personal oberts i durant un any per a futurs processos.

2.6 SUBSCRIPCIÓ AL NOSTRE BUTLLETÍ ELECTRÒNICPujar a l’índex ↑

Finalitat: Enviament del nostre butlletí comercial (newsletter) i de comunicacions informatives i publicitàries sobre els nostres productes, serveis i esdeveniments que siguin del vostre interès, incloent per mitjans electrònics.
Legitimació: RGPD 6.1.a – El consentiment de la persona usuària en subscriure’s a les nostres enviaments comercials i/o butlletins electrònics.
Conservació: Fins que la persona interessada revoqui el consentiment i sol·liciti la baixa del servei.

2.7 DEIXA EL TEU COMENTARI (BLOG)Pujar a l’índex ↑

Finalitat: Publicar el vostre comentari al blog del web i notificar-vos per correu electrònic els comentaris nous o les respostes al que heu fet vosaltres, si trieu aquesta opció.
Legitimació: RGPD 6.1.a – Consentiment de la persona interessada.
Conservació: Mentre el vostre comentari estigui publicat al nostre blog.

2.8 SUBSCRIPCIÓ NOTÍCIAPujar a l’índex ↑

Finalitat: Notificar-vos per correu electrònic els comentaris de la notícia seleccionada.
Legitimació: RGPD 6.1.a – Consentiment de la persona interessada.
Conservació: Fins que es sol·liciti la baixa de la subscripció.

2.9 FORMULARI DEL CANVI DE TITULARPujar a l’índex ↑

Finalitat: Tramitar la nova titularitat del contracte, així com enviar-vos el nostre butlletí, newsletter i altres comunicacions informatives i comeracials sobre els nostres productes, serveis i esdeveniments, incloent per mitjans electrònics.
Legitimació: RGPD 6.1.b – Execució d’un contracte de compravenda de productes i/o de prestació de serveis i RGPD 6.1.f – interès legítim de mantenir les persones que tenen la llum contractada amb la cooperativa informades sobre els productes, serveis i activitats de l’entitat.
Conservació: Mentre duri la relació contractual; un cop acabada, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats. Enviaments comercials: fins que acabi la relació o fins que se’n sol·liciti la baixa.

2.10 FORMULARI DE REGISTRE (FÒRUM)Pujar a l’índex ↑

Finalitat: gestionar-vos l’alta com a persona usuària i permetre l’accés als serveis reservats a les persones usuàries que us hagueu registrat a la nostra web. Enviar-vos comunicacions comercials dels nostres productes, serveis i esdeveniments, inclús per mitjans electrònics, si marca la casella d’acceptació.
Legitimació: RGPD 6.1.a -Consentiment de la persona interessada al registrar-se a través del nostre formulari de registre i al marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
Conservació: Fins que la persona usuària registrada sol·liciti la seva baixa i posteriorment durant els terminis legalment previstos.

2.11 IMATGE (FOTOGRAFIES I VÍDEOS D’ESDEVENIMENTS)Pujar a l’índex ↑

Finalitat: Tots els nostres esdeveniments són gravats amb la finalitat de promocionar-los publicant imatges i/o vídeos de manera interna, pàgines web, xarxes socials o altres mitjans de comunicació (televisió, premsa, blog, etc.).
Legitimació: RGPD 6.1.a – Consentiment de la persona interessada al registrar-se a través del nostre formulari de registre o en assistir a l’esdeveniment organitzat.
Conservació: Mentre estiguin publicades en els mitjans descrits i, posteriorment, com a registre històric de campanyes publicitàries, esdeveniments i/o activitats.

2.12 PARTICIPAPujar a l’índex ↑

Finalitat: Accés a l’espai virtual de la cooperativa per a desenvolupar eines de participació.
Legitimació: RGPD 6.1.a – El consentiment de la persona interessada en utilitzar l’eina Participa.
Conservació: Fins que l’usuari registrat sol·liciti la seva baixa i, posteriorment, durant els terminis legalment previstos.

2.13 FORMULARI D’INSCRIPCIÓ A CONCURSPujar a l’índex ↑

Finalitat: Gestionar el sorteig o concurs i notificació en cas de ser la persona guanyadora. Ús i publicació de la seva imatge (vídeo de presentació) a la pàgina web i xarxes socials de l’entitat, tant com projecte participant com en cas de ser guanyadora, amb caràcter gratuït, per a promocionar la nostra entitat i els seus projectes.
Legitimació: RGPD 6.1.b – Participació al sorteig i acceptació de les bases del concurs.
Conservació: Mentre duri el sorteig i, finalitzat aquest, mentre estigui publicada als mitjans indicats i serveixi a la finalitat de promoció.

2.14 VIDEOVIGILÀNCIAPujar a l’índex ↑

Finalitat: Garantir les seguretat de totes les persones que accedeixin a les nostres instal·lacions protegides per sistemes de videovigilància, així com de les pròpies instal·lacions.
Legitimació: RGPD 6.1.e-f – Interès legítim i públic a preservar la seguretat de les instal·lacions i les persones que accedeixin i es trobin en elles.
Conservació: Un mes com a màxim des de l’enregistrament de la imatge.

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 18 anys o, si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.
Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar-vos les sol·licituds i/o prestar-vos els serveis per contractar, per la qual cosa, si no ens les faciliteu, no us podrem atendre correctament ni prestar-vos el servei que heu sol·licitat.

La persona interessada, en cas de proporcionar dades personals de tercers mitjançant el formulari de canvi de titularitat, declara responsablement que compta amb el seu consentiment i que aquest els hi ha proporcionat tota la informació necessària sobre les finalitats i la forma en la qual seran tractades les seves dades personals.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.

3. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES Pujar a l’índex ↑

Les dades tractades de les persones sòcies de la cooperativa i de persones a les quals se subministra energia elèctrica seran comunicades als següents destinataris:

 • Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’Estalvi i Administració Tributària amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 • Empresa distribuïdora d’energia amb la finalitat de prestar el servei.

Les dades i, en el seu cas, imatges que voluntàriament incorpori i indiqui en el seu perfil, seran públiques per a la resta dels usuaris de la web i membres registrats. Així mateix, també seran públics els seus comentaris, aportacions i altres publicacions que realitzi a PARTICIPA, els nostres fòrums, blogs i altres seccions habilitades a aquest efecte.

4. DRETS EN RELACIÓ A LES SEVES DADES PERSONALS Pujar a l’índex ↑

Podeu retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.
Igualment, pot exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular i, a l’estudi dels seus consums de energètics.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a la persona responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat A), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’entitat en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.aepd.es).

5. COOKIES Pujar a l’índex ↑

Aquesta pàgina web utilitza cookies tècniques, de personalització, d’anàlisis i publicitàries, pròpies i de tercers que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per finalitats estadístiques (i publicitàries).

Per això, al accedir a la nostra web, en compliment de l’article 22 de la Llei de Sociedad de la Informació, al tractar les cookies mencionades, li hem sol·licitat el seu consentiment per al seu ús i li hem facilitat la informació sobre les mateixes.

6. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS Pujar a l’índex ↑

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades en relació a la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats.

7. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADESPujar a l’índex ↑

És important que, per tal de mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació d’aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.