⚠️ Actualment no podem oferir noves contractacions de llum amb Som Energia. Igualment, sí que pots associar-te a la cooperativa! Pots trobar més informació en aquesta notícia del blog.

Preguntes freqüents

Ser soci/a permet accedir als serveis que es van generant per als membres de la cooperativa (consum d’electricitat verda certificada, inversió en projectes renovables, informació i productes eficients, etc).
A més a més, dóna la possibilitat de participar del desenvolupament de la cooperativa a través de les comissió de treball, els grups locals i a l’Assemblea, on cada soci/a té veu i vot.

Més informació aquí.

Pot ser soci/a de la cooperativa qualsevol persona particular, cooperativa, empresa, associació, fundació, etc. i per fer-ho només s’ha d’omplir el formulari web i fer una aportació de 100€ al capital social, una sola vegada, sense quotes i retornables en cas que es deixi de ser soci de la cooperativa en els termes establerts en els nostres estatuts.

El soci/sòcia no tindrà mai cap responsabilitat patrimonial ni legal. Si la cooperativa entrés en suspensió de pagaments, l’únic risc per la persona sòcia podria ser, com a màxim, perdre l’aportació econòmica al capital social (100€).

Som Energia, com qualsevol altra empresa, podria arribar a entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament dels diners pendents seria: primer els deutes amb l’Administració, els deutes amb els treballadors/es, després els crèdits, després els títols participatius, el capital social voluntari i, finalment, el capital social obligatori.

Som Energia es va inspirar en les cooperatives energètiques existents a Europa per iniciar la seva activitat l’any 2010. En aquell moment no existia cap cooperativa de consumidors/es d’energia verda a l’estat espanyol amb el model que plantegem.
En aquests anys han aparegut altres iniciatives amb les que compartim el mateix objectiu de transformació del model energètic cap a les renovables.

Notícia de la I Trobada de cooperatives Energètiques
Al mapa de la Federació de Cooperatives Energètiques Europees podreu trobar més informació sobre algunes d’elles.