Estem en mode manteniment
Estem realitzant tasques de manteniment
Tornem aviat

Preguntes freqüents

Ser soci/a permet accedir als serveis que es van generant per als membres de la cooperativa (consum d’electricitat verda certificada, inversió en projectes renovables, informació i productes eficients, etc).
A més a més, dóna la possibilitat de participar del desenvolupament de la cooperativa a través de les comissió de treball, els grups locals i a l’Assemblea, on cada soci/a té veu i vot.

Més informació aquí.

Pot ser soci/a de la cooperativa qualsevol persona particular, cooperativa, empresa, associació, fundació, etc. i per fer-ho només s’ha d’omplir el formulari web i fer una aportació de 100€ al capital social, una sola vegada, sense quotes i retornables en cas que es deixi de ser soci de la cooperativa en els termes establerts en els nostres estatuts.

El soci/sòcia no tindrà mai cap responsabilitat patrimonial ni legal. Si la cooperativa entrés en suspensió de pagaments, l’únic risc per la persona sòcia podria ser, com a màxim, perdre l’aportació econòmica al capital social (100€).

Som Energia, com qualsevol altra empresa, podria arribar a entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament dels diners pendents seria: primer els deutes amb l’Administració, els deutes amb els treballadors/es, després els crèdits, després els títols participatius, el capital social voluntari i, finalment, el capital social obligatori.

Som Energia es va inspirar en les cooperatives energètiques existents a Europa per iniciar la seva activitat l’any 2010. En aquell moment no existia cap cooperativa de consumidors/es d’energia verda a l’estat espanyol amb el model que plantegem.
En aquests anys han aparegut altres iniciatives amb les que compartim el mateix objectiu de transformació del model energètic cap a les renovables.

Notícia de la I Trobada de cooperatives Energètiques
Al mapa de la Federació de Cooperatives Energètiques Europees podreu trobar més informació sobre algunes d’elles.

Si una persona o entitat vol deixar de ser soci/a de la cooperativa, pot demanar-ho (en aquesta pàgina expliquem com fer-ho).
Respecte a l’aportació de 100 euros al capital social, els estatuts de la cooperativa estableixen que, si es donen les condicions, l’aportació obligatòria al capital social (els 100 euros) es retornarà un mes després de l’Assemblea de l’any següent en què es demani la baixa (és a dir, si la baixa s’ha demanat al febrer de 2021, el retorn s’hauria de fer un mes després de l’Assemblea de 2022).
Tot i això, habitualment retornem aquest import, de manera anticipada, en un termini aproximat d’uns 3 o 4 mesos. Sempre que el context del moment ho permeti, intentarem seguir fent-ho així.