Estem en mode manteniment
Estamos realizando tarefas de mantemento
Voltamos axiña

Preguntas frecuentes

Ser socio/a permite acceder aos servizos que se van xerando para os membros da cooperativa (consumo de electricidade verde certificada, inversión en proxectos renovábeis, información e produtos eficientes, etc). Amais, permite participar no desenvolvemento da cooperativa a través de comisións de traballo, grupos locais e a Asemblea, onde cada socio/a ten un voto.

Máis información aquí.

Pode ser socio ou socia da cooperativa calquera persoa particular, cooperativa, empresa, asociación, fundación, concello, etc. Para facelo só hai que encher o formulario na nosa web e facer unha achega de 100€ ao capital social, unha soa vez, sen cotas, que se devolve en caso de abandonar a cooperativa, nos termos establecidos nos nosos estatutos.

O socio/a non terá nunca ningunha responsabilidade patrimonial nin legal. Se a cooperativa entrara en suspensión de pagos, o único risco para a persoa socia podería ser, como máximo, perder a achega económica ao capital social (100 €).

Som Energia, como calquera outra empresa, podería chegar a entrar en suspensión de pagos. Nesta situación, a orde de pagamento dos cartos pendentes sería: primeiro as débedas coa Administración, as débedas cos traballadores/as, logo os créditos, logo os títulos participativos, o capital social voluntario e, finalmente, o capital social obrigatorio.

Som Energia inspirouse nas cooperativas enerxèticas existentes en Europa para iniciar a súa actividade no ano 2010. Nese momento non existía ningunha cooperativa de consumidoras de enerxía verde no Estado Español baixo o modelo que propoñemos.
Nestes anos teñen aparecido outras iniciativas coas que compartimos o mesmo obxectivo de transformación do modelo enerxético cara as renovábeis.

I Encontro de cooperativas Enerxéticas

No mapa da Federación de Cooperativas Enerxéticas Europeas poderedes atopar máis información sobre algunhas delas.

Si una persona o entidad quiere dejar de ser socio/a de la cooperativa, puede pedirlo (en esta página explicamos cómo hacerlo).
Respecto a la aportación de 100 euros al capital social, los estatutos de la cooperativa establecen que, si se dan las condiciones, la aportación obligatoria al capital social (los 100 euros) se devolverá un mes después de la Asamblea del año siguiente en el que se solicite la baja (es decir, si la baja se ha pedido en febrero de 2021, el retorno debería realizarse un mes después de la Asamblea de 2022).
Sin embargo, habitualmente devolvemos este importe, de forma anticipada, en un plazo aproximado de unos 3 o 4 meses. Siempre que el contexto del momento lo permita, intentaremos seguir haciéndolo así.

Facerse socio/a de Som Energia é rápido e sinxelo. Só hai que encher este formulario e realizar a achega inicial ao capital social para gozar dos servizos da cooperativa e formar parte dun movemento social de transformación do modelo enerxético.

Estamos trabajando para resolver la incidencia que afecta el correcto funcionamiento de este formulario.

Tan pronto lo tengamos resuelto, lo volveremos a activar.
Disculpe las molestias.

Preguntas frecuentes

Ser socio/a permite acceder aos servizos que se van xerando para os membros da cooperativa (consumo de electricidade verde certificada, inversión en proxectos renovábeis, información e produtos eficientes, etc). Amais, permite participar no desenvolvemento da cooperativa a través de comisións de traballo, grupos locais e a Asemblea, onde cada socio/a ten un voto.

Máis información aquí.

Pode ser socio ou socia da cooperativa calquera persoa particular, cooperativa, empresa, asociación, fundación, comunidade de veciños, concello, etc. Para facelo só hai que encher o formulario na nosa web e facer unha achega de 100€ ao capital social, unha soa vez, sen cotas, que se devolve en caso de abandonar a cooperativa. Para facerte socio/a

O socio/a non terá nunca ningunha responsabilidade patrimonial nin legal. Se a cooperativa entrara en suspensión de pagos, o único risco para a persoa socia podería ser, como máximo, perder a achega económica ao capital social (100 €).

Som Energia, como calquera outra empresa, podería chegar a entrar en suspensión de pagos. Nesta situación, a orde de pagamento dos cartos pendentes sería: primeiro as débedas coa Administración, as débedas cos traballadores/as, logo os créditos, logo os títulos participativos, o capital social voluntario e, finalmente, o capital social obrigatorio.

Som Energia inspirouse nas cooperativas enerxèticas existentes en Europa para iniciar a súa actividade no ano 2010. Nese momento non existía ningunha cooperativa de consumidoras de enerxía verde no Estado Español baixo o modelo que propoñemos.
Nestes anos teñen aparecido outras iniciativas coas que compartimos o mesmo obxectivo de transformación do modelo enerxético cara as renovábeis.

I Encontro de cooperativas Enerxéticas

No mapa da Federación de Cooperativas Enerxéticas Europeas poderedes atopar máis información sobre algunhas delas.