Máis información en el blog

Asemblea Xeral 2018

Asemblea Xeral · 26 de Maio de 2018

Asemblea de socios/as: A asemblea reúne a todos os socios e socias, sendo o órgano máximo de decisión da cooperativa: unha persoa, un voto.

Acta Asambleas General Ordinaria 2017

Acta Asambleas General Ordinaria 2016

Acta Asambleas General Extraordinaria 2015

Acta Asambleas General Ordinaria 2015

Acta Asambleas General Ordinaria e Extraordinaria 2014

Acta Asemblea Xeral Extraordinaria 2013

Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2013

Acta Asemblea Xeral Extraordinaria 2012

Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2012

Acta Asemblea Xeral Extraordinaria 2011