AVÍS LEGAL DE
www.somenergia.coop

Aquest portal web és propietat de SOM ENERGIA, SCCL, (d’ara endavant SOM ENERGIA), amb NIF núm. F55091367 i domicili en C/ Pic de Peguera, 11 – 17003 Girona i inscrita al Registre de Cooperatives de Girona Full 13936 Inscripció 1a.

Per a qualsevol consulta o proposta, pots contactar amb nosaltres trucant al telèfon + 34 872 202 550 o a l’adreça electrònica gdpr@somenergia.coop.

Així mateix, posem a disposició de les persones usuàries un delegat de protecció de dades que no sols s’encarregarà de supervisar tots els tractaments de dades que es facin a la nostra entitat, sinó que pot atendre qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les dades personals. El contacte del nostre delegat de protecció de dades és: Lant Abogados (Lant Advisors, SLP) – somenergia@delegado-datos.com.

Aquest lloc web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, per tant, hi queden sotmesos tant nacionals com estrangers que utilitzin aquest web.

L’accés al nostre portal web per la teva part, com a PERSONA USUÀRIA, és gratuït i es regeix per les condicions d’ús vigents en el moment de l’accés, que et recomanem llegir amb atenció. Si no estàs d’acord amb les presents condicions d’ús, t’hauràs d’abstenir d’utilitzar o operar per mitjà d’aquest portal. Pots contactar amb nosaltres perquè et resolem qualsevol dubte en relació amb les esmentades condicions.

El subministrament de dades personals i la compra de productes i serveis a través del nostre portal requereix una edat mínima de 18 anys o, si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre lloc web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-lo de la xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de manera unilateral i sense avís previ.

1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL Pujar a l’índex ↑

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de SOM ENERGIA o de terceres persones a les quals s’han adquirit els drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a fer-ne un ús privat, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.
SOM ENERGIA i Generation kWh són marques registrades, i està prohibida la reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Així mateix, el simple fet d’establir-hi un enllaç no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador/a o soci/sòcia.

SOM ENERGIA queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per terceres persones al seu portal.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS Pujar a l’índex ↑

L’accés al nostre lloc web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. No obstant això, determinats serveis, com associar-se, contractar la llum, accedir a les plataformes de participació o a l’oficina virtual són d’accés restringit a determinades persones usuàries i requereixen haver realitzat un procés de registre, haver emplenat formularis amb dades personals i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats al web.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privacitat.

S’ha d’accedir al nostre web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i les presents Condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es duu a terme sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a terceres persones o a nosaltres mateixos.

És expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis, productes i continguts oferts al web per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d’ús i, si s’escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes o serveis.

És prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o la instal·lació de robots o programari que alterin el funcionament normal del portal, o en definitiva puguin causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la dificultat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines web de tercers disponibles des del nostre web, et comuniquem que SOM ENERGIA no se’n fa responsable, sens perjudici que intentarà, en la mesura del possible, vetllar per la seva legalitat.

SOM ENERGIA es reserva el dret de donar de baixa qualsevol PERSONA USUÀRIA que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús del nostre web. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra qui vulneri les presents condicions d’ús.

3. POLÍTICA DE PRIVACITAT Pujar a l’índex ↑

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de SOM ENERGIA i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 18 anys i/o disposar la capacitat jurídica suficient per contractar, així com l’acceptació expressa de la nostra política de privacitat.

La PERSONA USUÀRIA serà l’única responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que ocasioni a SOM ENERGIA o a qualsevol altra persona per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o amb dades de tercers sense comptar amb el seu consentiment.

4. RESPONSABILITATS Pujar a l’índex ↑

En posar a disposició de la PERSONA USUÀRIA aquest web, volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la seva prestació, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, SOM ENERGIA no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies.

Aquest portal web, llevat de la regulació, si s’escau, d’algunes condicions d’ús específiques és purament informatiu i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, per la qual cosa SOM ENERGIA no es responsabilitza de les expectatives de qualsevol mena que pugui generar en la PERSONA USUÀRIA.

Tot el que es relaciona amb el nostre web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut d’aquest portal, totes les parts se sotmeten als jutjats i tribunals que els corresponguin legalment.

5. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS AL WEB Pujar a l’índex ↑

Aquestes Condicions generals d’ús han estat modificades amb data 11/02/2020. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comprova la data d’emissió cada vegada que et connectis al nostre web i així tindràs la certesa que no s’ha produït cap modificació que t’afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les condicions d’ús del nostre lloc web, et pots posar en contacte amb nosaltres a les dades indicades més amunt, o amb Lant Abogados, a info@lant-abogados.com o a http://www.lant-abogados.com/.