AVÍS LEGAL DE
www.somenergia.coop

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Aquest avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.somenergia.coop (d’ara endavant, EL WEB), del qual és titular SOM ENERGIA, SCCL (d’ara endavant, SOM ENERGIA).
La navegació pel lloc web de SOM ENERGIA us atribueix la condició de persona usuària d’aquest (d’ara endavant les USUÀRIES) i comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions publicades en aquest avís legal. Us advertim que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de SOM ENERGIA; en aquest cas, es procedirà a publicar-les i avisar amb el màxim d’antelació possible.

Per tot això és recomanable que llegiu atentament el seu contingut si voleu accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

Les USUÀRIES, a més, s’obliguen a fer un ús correcte del lloc web, d’acord amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i aquest avís legal, i han de respondre davant de SOM ENERGIA o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada és expressament prohibida, i SOM ENERGIA pot denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS Pujar a l’índex ↑

SOM ENERGIA, d’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa que:

 • La seva denominació social és: SOM ENERGIA, SCCL.
 • El seu nom comercial és: SOM ENERGIA.
 • El seu CIF és: F55091367
 • Té el domicili social a: C/ Pic de Peguera, 11 – 17003 Girona
 • Altres registres públics en els quals apareix l’entitat:
  • Registre de Cooperatives de Girona: Full 13936; Inscripció 1a.

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Telèfon: 872.202.550
Adreça electrònica: info@somenergia.coop

Totes les notificacions i comunicacions entre les USUÀRIES i SOM ENERGIA es consideren eficaces, a tots els efectes, quan es facin a través de qualsevol mitjà dels detallats més amunt.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ Pujar a l’índex ↑

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, SOM ENERGIA pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web a la formalització prèvia del formulari corresponent.
Les USUÀRIES garanteixen l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniquen a SOM ENERGIA i són les úniques responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin.
Les USUÀRIES es comprometen expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de SOM ENERGIA i a no emprar-los, entre d’altres, per:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, d’apologia del terrorisme, ofensius o que atemptIn contra l’honor, la intimitat, la imatge personal i la dignitat de la persona, en particular que puguin perjudicar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors, ni que fomentin l’odi, el menyspreu, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, ideologia, filiació política, orientació sexual, religió, nacionalitat, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra circumstància o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o dur a terme actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de SOM ENERGIA o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres persones usuàries al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals SOM ENERGIA presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres USUÀRIES o a àrees restringides dels sistemes informàtics de SOM ENERGIA o de tercers i, en el seu cas, extreure’n informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de SOM ENERGIA o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altra USUÀRIA.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, si no és que compta amb l’autorització de la persona titular dels drets corresponents o que això resulti permès legalment.
 7. Recaptar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitat de venda o altres de naturalesa comercial sense una sol·licitud o un consentiment previs.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a SOM ENERGIA, sense que es puguin entendre cedits a les USUÀRIES cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per a l’ús correcte del web.
En definitiva, les USUÀRIES que accedeixen a aquest lloc web poden visualitzar-ne els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de SOM ENERGIA, sense que pugui entendre’s que l’ús o l’accés al lloc web atribueixin a les USUÀRIES cap dret sobre aquells.
La distribució, cessió o comunicació pública dels continguts o qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzant pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.
L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre SOM ENERGIA i la propietat del lloc web amb el qual s’estableixi, i l’acceptació i aprovació per part de SOM ENERGIA dels seus continguts o serveis.
SOM ENERGIA no es responsabilitza de l’ús que cada USUÀRIA doni als materials posats a disposició d’aquest lloc web ni de les actuacions que en faci.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT Pujar a l’índex ↑

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se’n garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni l’exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
SOM ENERGIA exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classes dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.
 2. La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, SOM ENERGIA no es fa responsable de les actuacions de terceres persones que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, SOM ENERGIA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i que no sigui gestionada directament per la persona que l’administra. La funció dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament informar les USUÀRIES sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. SOM ENERGIA no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni en suggereix, convida o recomana la visita, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. SOM ENERGIA no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de terceres persones.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT Pujar a l’índex ↑

A continuació, us indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a SOM ENERGIA, SCCL.

5.1. Tractament de les dades personals de clients de subministrament d’energia elèctrica i persones sòcies de la cooperativa.

5.1.1. Informació bàsica sobre protecció de dades.

Responsable: SOM ENERGIA, SCCL.
Finalitat: Atendre les vostres sol·licituds, realitzar comunicacions informatives i enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis sobre la relació de soci o sòcia amb la cooperativa.
Legitimació: Execució d’un contracte.
Consentiment de la persona, interessada.
Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Empresa distribuïdora; assessoria fiscal i comptable, registres públics, bancs i caixes d’estalvi,
administració tributària.
Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament a gdpr@somenergia.coop.

5.1.2. Informació addicional sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Entitat: SOM ENERGIA, SCCL – NIF: F55091367
Adreça postal: C/ Pic de Peguera, 11 – 17003 Girona
Telèfon: 972 183 386
Adreça electrònica: gdpr@somenergia.coop

Si desitja contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades pot dirigir-se per correu electrònic a dpo@windat.eu

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A SOM ENERGIA, SCCL, tractem la informació que ens faciliteu, com a persones interessades, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, d’execució del contracte de subministrament elèctric o de la relació de persona sòcia amb la cooperativa, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i, si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d’un contracte: prestació de serveis de subministrament elèctric i relació de soci o sòcia amb la cooperativa.
 • Consentiment de la persona interessada: enviament de comunicacions comercials i/o newsletter.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’Estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 • Empresa distribuïdora d’energia, amb la finalitat de prestar el servei.

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de clàusules tipus de protecció de dades. Podeu consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Drive (google), amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SOM ENERGIA, SCCL, estem tractant dades personals que la concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, les persones interessades podreu oposar al tractament de les vostres dades. En aquest cas, SOM ENERGIA, SCCL, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercir materialment els vostres drets dirigint-vos a l’adreça de l’entitat responsable del tractament.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades personals que tractem a SOM ENERGIA, SCCL, procedeixen de la mateixa persona interessada.

5.2. Tractament de les dades personals de contactes via web

5.2.1. Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: SOM ENERGIA, SCCL.
Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials.
Legitimació: Execució d’un contracte.
Consentiment de la persona interessada.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament a gdpr@somenergia.coop.

5.2.2. Informació addicional sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Entitat: SOM ENERGIA, SCCL – NIF: F55091367
Adreça postal: C/ Pic de Peguera, 11 – 17003 Girona
Telèfon: 972 183 386
Adreça electrònica: gdpr@somenergia.coop

Si desitja contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades pot dirigir-se per correu electrònic a dpo@windat.eu

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A SOM ENERGIA, SCCL, tractem la informació que ens faciliteu les persones interessades amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials.

Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades es conservaran mentre no en sol·liciteu la supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d’un contracte: prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de la persona interessada: enviament de comunicacions comercials.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
No se cediran dades a tercers, excepte si hi ha obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SOM ENERGIA, SCCL, estem tractant dades personals que la concerneixin, o no.

Les persones interessades teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades; en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, les persones interessades podreu oposar al tractament de les vostres dades. En aquest cas, SOM ENERGIA, SCCL, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, com a persona interessada us podeu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

5.3. Tractament de les dades personals de clients potencials

5.3.1. Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: SOM ENERGIA, SCCL.
Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletter informatiu.
Legitimació: Execució d’un contracte.
Consentiment de la persona interessada.
Destinataris: Estan previstes cessions de dades a tercers països.
Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament a gdpr@somenergia.coop.

5.3.2. Informació addicional sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Entitat: SOM ENERGIA, SCCL – NIF: F55091367
Adreça postal: C/ Pic de Peguera, 11 – 17003 Girona
Telèfon: 972 183 386
Adreça electrònica: gdpr@somenergia.coop

Si desitja contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades pot dirigir-se per correu electrònic a dpo@windat.eu

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A SOM ENERGIA, SCCL, tractem la informació que ens faciliteu les persones interessades amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades es conservaran mentre no en sol·liciteu la supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d’un contracte: prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de la persona interessada: atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Tercers països.

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
Mailchimp, amb la finalitat de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de clàusules tipus de protecció de dades. Podeu consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SOM ENERGIA, SCCL, estem tractant dades personals que la concerneixin, o no.

Les persones interessades teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, les persones interessades us podeu oposar al tractament de les vostres dades. En aquest cas, SOM ENERGIA, SCCL, deixa de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, us podeu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

5.4. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

5.4.1. Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: SOM ENERGIA, SCCL.
Finalitat: Prestar els serveis que ens heu sol·licitat, atendre les vostres sol·licituds d’informació i enviar-vos comunicacions comercials.
Legitimació: Execució de contracte, interès legítim del responsable o consentiment de la persona interessada.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.
Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament a gdpr@somenergia.coop

5.4.2. Informació addicional sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Entitat: SOM ENERGIA, SCCL – NIF: F55091367
Adreça postal: C/ Pic de Peguera, 11 – 17003 Girona
Telèfon: 972 183 386
Adreça electrònica: gdpr@somenergia.coop

Si desitja contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades pot dirigir-se per correu electrònic a dpo@windat.eu

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A SOM ENERGIA, SCCL, tractem la informació que ens faciliteu les persones interessades amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades es conservaran mentre no en sol·liciteu la supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d’un contracte: prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de la persona interessada: atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SOM ENERGIA, SCCL, estem tractant dades personals que la concerneixin, o no.

Les persones interessades teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, les persones interessades us podeu oposar al tractament de les vostres dades. En aquest cas, SOM ENERGIA, SCCL, deixa de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, us podeu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

6. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT Pujar a l’índex ↑

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a SOM ENERGIA identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de SOM ENERGIA, és aplicable la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals de Girona (Espanya).

7. PUBLICACIONS Pujar a l’índex ↑

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

8. POLÍTICA DE COOKIES Pujar a l’índex ↑

Què són les cookies?
Una cookie (o galeta) és un fitxer que es descarrega al vostre ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’una USUÀRIA o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el vostre equip, es poden utilitzar per reconèixer les USUÀRIES.

Per què utilitza les cookies aquesta pàgina web i quines són?
Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloent-hi:

 • Anàlisi: són aquelles galetes que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’ USUÀRIES i així dur a terme el mesurament i anàlisi estadístics de la utilització que fan les USUÀRIES del servei. Per a això s’analitza la seva navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’experiència de les USUÀRIES.
 • Tècniques: són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Sessió: les cookies de sessió permeten al lloc que estigueu visitant mantenir un seguiment del vostre moviment d’una a l’altra pàgina, de manera que no us demanarà la informació que ja li heu donat anteriorment. Les cookies us permeten moure-us per moltes pàgines d’un mateix lloc de manera ràpida i fàcil, sense haver d’autenticar-vos de nou o tornar a iniciar el procés a cada zona que visiteu.

El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Domini Nom Durada Informació Propòsit principal
.docs.google.com GFE_RTT sessió usuari Vinculat a google docs Rendiment
.docs.google.com S Pendent. Rendiment
.doubleclick.net IDE 2 anys Aquesta cookie duu a terme la informació sobre com l’usuari final utilitza el lloc web i qualsevol tipus de publicitat que l’usuari final pot haver vist abans de visitar aquesta pàgina web. Rendiment
.doubleclick.net test_cookie 24 hores Aquesta cookie és posada per Doubleclick (propietat de Google) per determinar si el navegador del visitant de la pàgina web suporta les cookies. Rendiment
.flickr.com BX 2 anys Comunament associada a l’ús de galeries de fotos de Flickr incrustades en un lloc. Rendiment
.flickr.com xb 1 any Galeta utilitzada per a Flickr. Rendiment
.google.com NID 6 mesos Registra una identificació única que identifica el dispositiu d’un usuari que torna. La identificació s’utilitza per als anuncis específics. Rendiment
.linkedin.com bcookie 1 any Utilitzada per Linkedin per a la integració social i l’anàlisi, incloent-hi els botons share / in. Rendiment
.linkedin.com lidc 1 día Utilitzada per Linkedin per rastrejar l’ús de serveis incrustats. Rendiment
.scorecardresearch.com UID 2 anys Recopila informació de l’usuari i el seu moviment, com un segell temporal de les visites, les pàgines carregades més recentment i l’adreça ip. Les dades s’utilitzen per a la xarxa de recerca de màrqueting scorecard research per analitzar patrons de trànsit i dur a terme enquestes per ajudar els seus clients a comprendre millor les preferències del client. Rendiment
.scorecardresearch.com UIDR 2 anys Recopila informació de l’usuari i el seu moviment, com un segell temporal de les visites, les pàgines carregades més recentment i l’adreça ip. Les dades s’utilitzen per a la xarxa de recerca de màrqueting scorecard research per analitzar patrons de trànsit i dur a terme enquestes per ajudar els seus clients a comprendre millor les preferències del client. Estrictament necessària
.slideshare.net __utma 2 anys Aquesta és una de les quatre galetes principals establertes pel servei de Google analytics, que permet als propietaris de llocs web realitzar un seguiment del comportament dels visitants i mesurar el rendiment del lloc. Aquesta galeta dura dos anys per defecte i distingeix entre usuaris i sessions. S’utilitza per calcular estadístiques de visites noves i de retorn. La galeta s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google analytics. La vida útil de la cookie es pot personalitzar pels propietaris del lloc web. Mesura de seguretat
.slideshare.net __utmb 30 minuts Aquesta és una de les quatre galetes principals establertes pel servei de Google analytics, que permet als propietaris de llocs web realitzar un seguiment del comportament dels visitants i mesurar el rendiment del lloc. Determina noves sessions i visites i caduca als 30 minuts. S’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google analytics. Qualsevol activitat d’un usuari dins del període de vida de 30 minuts comptarà com una única visita, fins i tot si l’usuari surt i, a continuació, torna al lloc. Una vegada després de 30 minuts comptarà com una nova visita, però un visitant que torna. Funcionalitat
.slideshare.net __utmc sessió usuari Aquesta és una de les quatre galetes principals establertes pel servei de Google analytics, que permet als propietaris de llocs web realitzar un seguiment del comportament dels visitants i mesurar el rendiment del lloc. No s’utilitza en la majoria de llocs, però està habilitat per permetre la interoperabilitat amb la versió anterior del codi de Google analytics conegut com a urchin. En aquestes versions anteriors, es va utilitzar en combinació amb la galeta __utmb per identificar noves sessions / visites per als visitants que tornaven. Quan s’utilitza Google analytics, aquesta sempre és una cookie de sessió que es destrueix quan l’usuari tanca el navegador. On es pot veure com una galeta persistent, és probable que sigui una tecnologia diferent que estableixi la galeta. Funcionalitat
.slideshare.net __utmt 10 minuts Aquesta cookie l’estableix Google analytics. Segons la seva documentació, s’utilitza per accelerar la taxa de sol·licitud del servei, limitant la recopilació de dades en llocs d’alta circulació. Funcionalitat
.slideshare.net __utmz 6 mesos Aquesta és una de les quatre galetes principals establertes pel servei de Google analytics, que permet als propietaris de llocs web realitzar un seguiment del comportament dels visitants quant al rendiment del lloc. Identifica l’origen del trànsit al lloc, per la qual cosa Google analytics pot dir als propietaris dels llocs on provenen els visitants quan arriben al lloc. La galeta té una durada de 6 mesos i s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google analytics. Funcionalitat
.slideshare.net _uv_id sessió usuari Utilitzada per Slideshare.net: un servei d’allotjament de diapositives i un dels botons de les xarxes socials d’aquest lloc web. Funcionalitat
.slideshare.net bcookie 1 any Utilitzada per Linkedin per a la integració social i l’anàlisi, incloent-hi els botons share/in. Funcionalitat
.slideshare.net RT 1 dia Pendent. Funcionalitat
.somenergia.coop _ga 2 anys Aquest nom de la cookie està associat amb Google universal analytics, que és una actualització significativa del servei d’anàlisi de Google més utilitzat. S’utilitza per distingir usuaris únics assignant un número generat aleatòriament com a identificador del client. S’inclou a cada sol·licitud de pàgina d’un lloc i s’utilitza per calcular les dades de visitants, sessions i campanyes per als informes d’anàlisi de llocs. De manera predeterminada, aquesta caduca després de 2 anys, encara que és personalitzable pels propietaris del lloc web. Funcionalitat
.somenergia.coop _gat 10 minuts Aquest nom de la cookie està associat a Google universal analytics, d’acord amb la documentació que s’utilitza per accelerar el percentatge de sol·licituds, limitant la recopilació de dades als llocs de trànsit elevat. Funcionalitat
.somenergia.coop _gid pàgina visitada Aquest nom de la cookie està associat amb Google universal analytics. Aquesta sembla ser una nova cookie i, a partir de la primavera de 2017, no hi ha informació disponible en Google. Sembla que emmagatzema i actualitza un valor únic per a cada pàgina visitada. Funcionalitat
.webforms2.somenergia.coop _ga 2 anys Aquest nom de la cookie està associat amb Google universal analytics, que és una actualització significativa del servei d’anàlisi de Google més utilitzat. S’utilitza per distingir usuaris únics assignant un número generat aleatòriament com a identificador del client. S’inclou a cada sol·licitud de pàgina d’un lloc i s’utilitza per calcular les dades de visitants, sessions i campanyes per als informes d’anàlisis de llocs. De manera predeterminada, aquesta caduca després de 2 anys, encara que és personalitzable pels propietaris del lloc web. Funcionalitat
.webforms2.somenergia.coop _gid pàgina visitada Aquest nom de la cookie està associat amb Google universal analytics. Sembla ser una nova cookie i, a partir de la primavera de 2017, no hi ha informació disponible a Google. Sembla que emmagatzema i actualitza un valor únic per a cada pàgina visitada. Segmentació / Publicitat
.www.linkedin.com bscookie 1 any Utilitzada per Linkedin, galeta segura d’identificació del navegador. Funcionalitat
.www.linkedin.com JSESSIONID sessió usuari Conserva els estats dels usuaris en totes les peticions de la pàgina. Funcionalitat
.youtube.com GPS sessió usuari Utilitzada per Youtube, registra una identificació única en dispositius mòbils per habilitar el seguiment en funció de la ubicació gps geogràfica. Funcionalitat
.youtube.com PREF 2 anys Aquesta cookie, que pot ser establerta per Google o Doubleclick, pot ser utilitzada per a socis publicitaris per generar un perfil d’interessos per mostrar anuncis rellevants en altres llocs. Funciona identificant únicament el navegador i el dispositiu. Funcionalitat
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE 8 mesos Aquesta cookie és posada per Youtube per mantenir pista de preferències d’usuari per a Youtube vídeos embedded en llocs web; també pot determinar si el visitant de pàgina web està utilitzant la versió nova o vella de la interfície de Youtube. Funcionalitat
.youtube.com YSC sessió usuari Aquesta galeta és posada per Youtube per seguir vistes d’embedded videos. Segmentació / Publicitat
accounts.google.com GAPS sessió usuari Aquesta cookie duu a terme informació sobre com l’usuari final utilitza el lloc web i qualsevol publicitat que l’usuari final hagi pogut veure abans de visitar aquest lloc web. Funcionalitat
cdn.syndication.twimg.com lang sessió usuari Timeline de Twitter Funcionalitat
www.linkedin.com leo_auth_token sessió usuari Utilitzada per Linkedin per rastrejar l’ús de serveis incrustats. Funcionalitat
www.linkedin.com visit 2 anys Utilitzada per Linkedin per rastrejar l’ús de serveis incrustats. Funcionalitat
www.slideshare.net language sessió usuari Guarda l’idioma preferent de l’usuari. Funcionalitat
www.slideshare.net SERVERID sessió usuari Normalment s’utilitza per a l’equilibri de càrrega. Identifica el servidor que ha enviat la darrera pàgina al navegador. Associada al programari haproxy load balancer. Segmentació / Publicitat
www.somenergia.coop _icl_current_language 2 dies Pròpia. Aquest nom de la cookie està associat a un complement multilingüe de WordPress des de wpml. Emmagatzema un valor d’idioma per al lloc web. Quan la galeta s’estableix en resposta a una acció o sol·licitud d’usuari, i sempre que tingui una vida útil curta, es pot tractar com a estrictament necessària. Funcionalitat
www.somenergia.coop cookieconsent_dismissed sessió usuari Pròpia. Informa que s’ha obviat el consentiment de cookies. Segmentació / Publicitat

Nota: Les cookies de tipus “propies” son utilitzades només pel propietari d’aquesta web. La resta de cookies de la taula son cookies “de tercers” i són utilitzades pel prestador del servei que es troba detallat al quadre anterior.

Eliminar o bloquejar les galetes
Podeu permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que tingueu instal·lat.
Podeu veure més informació sobre el vostre navegador i les galetes als enllaços següents:

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics
Si voleu rebutjar les galetes analítiques de Google analytics a tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació vostra a Google analytics, podeu descarregar un complement que fa aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout