PER QUÈ CONTRACTAR LA LLUM AMB SOM ENERGIA?

 • 1Preus justos. Els socis i sòcies participen en la definició de les tarifes, ratificades en assemblea.
 • 2

  Sense sobrecosts. No cal pagar més per utilitzar energia verda certificada.

 • 3Seguretat. El subministrament està garantit ja que la xarxa elèctrica no canvia.
 • 4Transparència i responsabilitat.
  Sempre al servei de les persones sòcies.
 • 5Sense lletra petita.
  No hi ha permanència, ni ofertes especials.
 • 6Sense ànim de lucre.
  Els beneficis es reinverteixen en la cooperativa.

ESCULL LA TEVA TARIFA

ÀMBIT DOMÈSTIC

Preu de l’electricitat per a subministraments de baixa tensió fins a 15 kW de potència contractada.

Habituals en l’àmbit domèstic, petites empreses, despatxos, oficines, etc.

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 2.0TD SOM

Baixa tensió fins a 15kW

Terme de potència

Període punta-pla 31,981 €/kW any
Període vall 3,192 €/kW any

Terme d’energia

Període punta 0,396 €/kWh
Període pla 0,286 €/kWh
Període vall 0,228 €/kWh

Terme d’energia tarifa Generation kWh

Període punta 0,236 €/kWh
Període pla 0,137 €/kWh
Període vall 0,105 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,167 €/kWh


Aquests preus ja porten incorporats:

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 2.0TD SOM

Baixa tensió fins a 15kW

Terme de Potència

Període punta-pla 40,675468 €/kW any
Període vall 4,059788 €/kW any

Terme d’energia

Període punta 0,503658 €/kWh
Període pla 0,363753 €/kWh
Període vall 0,289985 €/kWh

Terme d’energia tarifa Generation kWh

Període punta 0,300160 €/kWh
Període pla 0,174245 €/kWh
Període vall 0,133546 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,212401 €/kWh


Períodes terme de potència tarifa 2.0TD

Laborables, Divendres Santi festius no estatals Caps de setmana i festius estatals Període vall (P3) Període punta - pla (P1-2) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Períodes terme d’energia tarifa 2.0TD

Laborables, Divendres Santi festius no estatals Caps de setmana i festius estatals Període vall (P3) Període punta (P1) Període pla (P2) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

EMPRESES I INDÚSTRIA

Preu de l’electricitat per a subministraments de baixa tensió de més de 15kW de potència contractada.

Per a petites empreses, indústries, despatxos, oficines, etc.

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 3.0TD SOM

Baixa tensió més de 15kW

Terme de Potència

(P1) 19,444029 €/kW any
(P2) 13,631455 €/kW any
(P3) 6,942581 €/kW any
(P4) 6,056808 €/kW any
(P5) 4,376902 €/kW any
(P6) 2,614518 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,357 €/kWh
(P2) 0,319 €/kWh
(P3) 0,283 €/kWh
(P4) 0,255 €/kWh
(P5) 0,231 €/kWh
(P6) 0,219 €/kWh

Terme d’energia tarifa Generation kWh

(P1) 0,174 €/kWh
(P2) 0,152 €/kWh
(P3) 0,121 €/kWh
(P4) 0,105 €/kWh
(P5) 0,091 €/kWh
(P6) 0,095 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,167 €/kWh


Aquests preus ja porten incorporats:

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 3.0TD SOM

Baixa tensió més de 15kW

Terme de Potència

(P1) 24,730152 €/kW any
(P2) 17,337351 €/kW any
(P3) 8,830016 €/kW any
(P4) 7,703433 €/kW any
(P5) 5,566822 €/kW any
(P6) 3,325310 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,454055 €/kWh
(P2) 0,405724 €/kWh
(P3) 0,359937 €/kWh
(P4) 0,324325 €/kWh
(P5) 0,293800 €/kWh
(P6) 0,278538 €/kWh

Terme d’energia tarifa Generation kWh

(P1) 0,221304 €/kWh
(P2) 0,193323 €/kWh
(P3) 0,153895 €/kWh
(P4) 0,133546 €/kWh
(P5) 0,115740 €/kWh
(P6) 0,120827 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,212401 €/kWh


Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 3.0TD

Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 3.0TD

Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 3.0TD

TARIFA 6.1TD SOM

Preus de l’electricitat per a subministraments amb una tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV.

Polígons industrials, sistemes de reg, explotacions agrícoles i zones rurals.

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 6.1TD SOM

Tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV

Terme de Potència

(P1) 27,611408 €/kW any
(P2) 22,970318 €/kW any
(P3) 13,366972 €/kW any
(P4) 10,944290 €/kW any
(P5) 3,880951 €/kW any
(P6) 2,050984 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,306 €/kWh
(P2) 0,277 €/kWh
(P3) 0,254 €/kWh
(P4) 0,231 €/kWh
(P5) 0,210 €/kWh
(P6) 0,199 €/kWh

Terme d’energia tarifa Generation kWh

(P1) 0,122 €/kWh
(P2) 0,108 €/kWh
(P3) 0,090 €/kWh
(P4) 0,080 €/kWh
(P5) 0,069 €/kWh
(P6) 0,074 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,167 €/kWh


Aquests preus ja porten incorporats:

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 6.1TD SOM

Tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV

Terme de Potència

(P1) 35,117943 €/kW any
(P2) 29,215110 €/kW any
(P3) 17,000964 €/kW any
(P4) 13,919644 €/kW any
(P5) 4,936040 €/kW any
(P6) 2,608572 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,389190 €/kWh
(P2) 0,352306 €/kWh
(P3) 0,323053 €/kWh
(P4) 0,293800 €/kWh
(P5) 0,267091 €/kWh
(P6) 0,253101 €/kWh

Terme d’energia tarifa Generation kWh

(P1) 0,155167 €/kWh
(P2) 0,137361 €/kWh
(P3) 0,114468 €/kWh
(P4) 0,101749 €/kWh
(P5) 0,087759 €/kWh
(P6) 0,094118 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,212401 €/kWh


Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 6.1TD

Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 6.1TD

Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 6.1TD

TARIFA 3.0TDVE SOM

Preu de l’electricitat per a subministraments de baixa tensió de més de 15kW de potència contractada.

Subministrament d’utilització exclusiva per a punts de càrrega de vehicle elèctric amb accés públic.

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 3.0TDVE SOM

Baixa tensió més de 15kW

Terme de Potència

(P1) 2,600765 €/kW any
(P2) 2,266264 €/kW any
(P3) 0,915907 €/kW any
(P4) 0,696758 €/kW any
(P5) 0,274140 €/kW any
(P6) 0,274140 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,480 €/kWh
(P2) 0,414 €/kWh
(P3) 0,335 €/kWh
(P4) 0,286 €/kWh
(P5) 0,240 €/kWh
(P6) 0,225 €/kWh

Terme d’energia tarifa Generation kWh

(P1) 0,296 €/kWh
(P2) 0,247 €/kWh
(P3) 0,172 €/kWh
(P4) 0,135 €/kWh
(P5) 0,101 €/kWh
(P6) 0,101 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,167 €/kWh


Aquests preus ja porten incorporats:

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 3.0TDVE SOM

Baixa tensió més de 15kW

Terme de Potència

(P1) 3,307818 €/kW any
(P2) 2,882379 €/kW any
(P3) 1,164909 €/kW any
(P4) 0,886181 €/kW any
(P5) 0,348669 €/kW any
(P6) 0,348669 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,610495 €/kWh
(P2) 0,526552 €/kWh
(P3) 0,426074 €/kWh
(P4) 0,363753 €/kWh
(P5) 0,305247 €/kWh
(P6) 0,286169 €/kWh

Terme d’energia tarifa Generation kWh

(P1) 0,376472 €/kWh
(P2) 0,314150 €/kWh
(P3) 0,218761 €/kWh
(P4) 0,171702 €/kWh
(P5) 0,128458 €/kWh
(P6) 0,128458 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,212401 €/kWh


Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 3.0TDVE

Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 3.0TDVE

Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 3.0TDVE

TARIFA 6.1TDVE SOM

Preus de l’electricitat per a subministraments amb una tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV.

Subministrament d’utilització exclusiva per a punts de càrrega de vehicle elèctric amb accés públic.

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 6.1TDVE SOM

Tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV

Terme de Potència

(P1) 4,107960 €/kW any
(P2) 4,107960 €/kW any
(P3) 2,239713 €/kW any
(P4) 1,696451 €/kW any
(P5) 0,112654 €/kW any
(P6) 0,112654 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,486 €/kWh
(P2) 0,419 €/kWh
(P3) 0,334 €/kWh
(P4) 0,280 €/kWh
(P5) 0,220 €/kWh
(P6) 0,207 €/kWh

Terme d’energia tarifa Generation kWh

(P1) 0,302 €/kWh
(P2) 0,251 €/kWh
(P3) 0,169 €/kWh
(P4) 0,129 €/kWh
(P5) 0,080 €/kWh
(P6) 0,082 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,167 €/kWh


Aquests preus ja porten incorporats:

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 6.1TDVE SOM

Tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV

Terme de Potència

(P1) 5,224765 €/kW any
(P2) 5,224765 €/kW any
(P3) 2,848609 €/kW any
(P4) 2,157654 €/kW any
(P5) 0,143281 €/kW any
(P6) 0,143281 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,618126 €/kWh
(P2) 0,532911 €/kWh
(P3) 0,424802 €/kWh
(P4) 0,356122 €/kWh
(P5) 0,279810 €/kWh
(P6) 0,263276 €/kWh

Terme d’energia tarifa Generation kWh

(P1) 0,384103 €/kWh
(P2) 0,319238 €/kWh
(P3) 0,214945 €/kWh
(P4) 0,164070 €/kWh
(P5) 0,101749 €/kWh
(P6) 0,104293 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,212401 €/kWh


Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 6.1TDVE

Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 6.1TDVE

Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 6.1TDVE

D’on prové la nostra energia?

Comprem l’energia que consumeixen els socis i sòcies al mercat majorista elèctric i ens proveïm de certificats de garantia d’origen que avalen una producció d’energia de fonts 100% renovables. El subministrament d’electricitat es fa utilitzant la xarxa elèctrica existent. El cost dels peatges de transport i distribució es reflecteixen en la factura dels socis.

Paral·lelament, impulsem projectes de producció d’energia a partir de fonts renovables finançades amb aportacions econòmiques voluntàries dels socis. Volem arribar a cobrir el 100% de la demanda energètica dels socis amb la producció dels projectes propis de la cooperativa.


Podeu comparar les tarifes de Som Energia i la resta de comercialitzadores a través d’aquests comparadors:


Modificacions del contracte

Si ja tens el contracte activat amb Som Energia pots demanar modificacions del teu contracte de la llum segons les teves necessitats omplint el formulari que trobaràs aquí


Notícies sobre les Tarifes i Sector Elèctric

Centre d'Ajuda

Centre de suport