PER QUÈ CONTRACTAR LA LLUM AMB SOM ENERGIA?

 • 1Preus justos. Els socis i sòcies participen en la definició de les tarifes, ratificades en assemblea.
 • 2

  Sense sobrecosts. No cal pagar més per utilitzar energia verda certificada.

 • 3Seguretat. El subministrament està garantit ja que la xarxa elèctrica no canvia.
 • 4Transparència i responsabilitat.
  Sempre al servei de les persones sòcies.
 • 5Sense lletra petita.
  No hi ha permanència, ni ofertes especials.
 • 6Sense ànim de lucre.
  Els beneficis es reinverteixen en la cooperativa.

ESCULL LA TEVA TARIFA

ÀMBIT DOMÈSTIC

Preu de l’electricitat per a subministraments de baixa tensió fins a 15 kW de potència contractada.

Habituals en l’àmbit domèstic, petites empreses, despatxos, oficines, etc.

Recordatori: l’impost elèctric actual i l’IVA al 5% són mesures vigents fins al 31/12/2023, segons ha publicat el BOE.

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • Preu corresponent a l’aplicació del mecanisme d’ajust del gas: A més del preu fix associat al cost de l’energia, establert per Som Energia i publicat a la nostra pàgina web, la factura inclourà un import variable associat al mecanisme d’ajust establert al RDL 10/2020. Aquest import el calcularem per a cada període de facturació. Ponderarem el preu de cada hora del mecanisme d’ajust (publicat per OMIE) en funció del repartiment horari energètic d’un consumidor/a tipus (publicat per Red Eléctrica de España segons la Resolució de 23/12/2021). El preu obtingut el multiplicarem, en cada factura, per l’energia total consumida en el període de facturació. El mecanisme d’ajust al gas no aplica per als contractes de les Illes Canàries ni Balears, i tampoc aplica a la tarifa Generation kWh.
 • Lloguer de comptador: Depèn de cada cas. En general, 0,81€/mes sense impostos.
 • Impost elèctric: 0,50%.
 • IVA: 21% o 5% segons el cas.

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 2.0TD SOM

Baixa tensió fins a 15kW

Terme de potència

Període punta-pla 27,203 €/kW any
Període vall 3,163 €/kW any

Terme d’energia

Període punta 0,342 €/kWh
Període pla 0,281 €/kWh
Període vall 0,234 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,176 €/kWh


Aquests preus ja porten incorporats:

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • Preu corresponent a l’aplicació del mecanisme d’ajust del gas: A més del preu fix associat al cost de l’energia, establert per Som Energia i publicat a la nostra pàgina web, la factura inclourà un import variable associat al mecanisme d’ajust establert al RDL 10/2020. Aquest import el calcularem per a cada període de facturació. Ponderarem el preu de cada hora del mecanisme d’ajust (publicat per OMIE) en funció del repartiment horari energètic d’un consumidor/a tipus(publicat per Red Eléctrica de España segons la Resolució de 23/12/2021). El preu obtingut el multiplicarem, en cada factura, per l’energia total consumida en el període de facturació. El mecanisme d’ajust al gas no aplica per als contractes de les Illes Canàries ni Balears, i tampoc aplica a la tarifa Generation kWh.
 • Lloguer de comptador: Depèn de cada cas. En general, 0,98€/mes amb impostos.

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

Visualitza els preus:

 • 5% IVA
 • 21% IVA

TARIFA 2.0TD SOM

Baixa tensió fins a 15kW

Terme de potència

Període punta-pla 33,080208 €/kW any
Període vall 3,846366 €/kW any

Terme d’energia

Període punta 0,415889 €/kWh
Període pla 0,341710 €/kWh
Període vall 0,284556 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,214025 €/kWh


TARIFA 2.0TD SOM

Baixa tensió fins a 15kW

Terme de potència

Període punta-pla 28,705966 €/kW any
Període vall 3,337756 €/kW any

Terme d’energia

Període punta 0,360896 €/kWh
Període pla 0,296525 €/kWh
Període vall 0,246929 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,185724 €/kWh


Períodes terme de potència tarifa 2.0TD

Laborables, Divendres Santi festius no estatals Caps de setmana i festius estatals Període vall Període punta 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Períodes terme d’energia tarifa 2.0TD

Laborables, Divendres Santi festius no estatals Caps de setmana i festius estatals Període vall Període punta Període pla 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

EMPRESES I INDÚSTRIA

Preu de l’electricitat per a subministraments de baixa tensió de més de 15kW de potència contractada.

Per a petites empreses, indústries, despatxos, oficines, etc.

Recordatori: l’impost elèctric actual són mesures vigents fins al 30/06/2022, segons ha publicat el BOE.

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • En determinades condicions de la instal·lació a aquests preus es pot afegir un recàrrec per energia reactiva o excesos de potència.
 • Preu corresponent a l’aplicació del mecanisme d’ajust del gas: A més del preu fix associat al cost de l’energia, establert per Som Energia i publicat a la nostra pàgina web, la factura inclourà un import variable associat al mecanisme d’ajust establert al RDL 10/2020. Aquest import el calcularem per a cada període de facturació. Ponderarem el preu de cada hora del mecanisme d’ajust (publicat per OMIE) en funció del repartiment horari energètic d’un consumidor/a tipus (publicat per Red Eléctrica de España segons la Resolució de 23/12/2021). El preu obtingut el multiplicarem, en cada factura, per l’energia total consumida en el període de facturació. El mecanisme d’ajust al gas no aplica per als contractes de les Illes Canàries ni Balears, i tampoc aplica a la tarifa Generation kWh.
 • Lloguer de comptador: El mateix que estàs pagant ara, ja que depèn de la distribuïdora.
 • Impost elèctric: 0,50%.
 • IVA: 21%.

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 3.0TD SOM

Baixa tensió més de 15kW

Terme de potència

(P1) 13,982509 €/kW any
(P2) 11,899074 €/kW any
(P3) 4,002045 €/kW any
(P4) 3,653973 €/kW any
(P5) 2,732707 €/kW any
(P6) 2,001136 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,342 €/kWh
(P2) 0,312 €/kWh
(P3) 0,277 €/kWh
(P4) 0,254 €/kWh
(P5) 0,234 €/kWh
(P6) 0,224 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,176 €/kWh


Aquests preus ja porten incorporats:

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • En determinades condicions de la instal·lació a aquests preus es pot afegir un recàrrec per energia reactiva o excesos de potència.
 • Preu corresponent a l’aplicació del mecanisme d’ajust del gas: A més del preu fix associat al cost de l’energia, establert per Som Energia i publicat a la nostra pàgina web, la factura inclourà un import variable associat al mecanisme d’ajust establert al RDL 10/2020. Aquest import el calcularem per a cada període de facturació. Ponderarem el preu de cada hora del mecanisme d’ajust (publicat per OMIE) en funció del repartiment horari energètic d’un consumidor/a tipus (publicat per Red Eléctrica de España segons la Resolució de 23/12/2021). El preu obtingut el multiplicarem, en cada factura, per l’energia total consumida en el període de facturació. El mecanisme d’ajust al gas no aplica per als contractes de les Illes Canàries ni Balears, i tampoc aplica a la tarifa Generation kWh.
 • Lloguer de comptador: El mateix que estàs pagant ara, ja que depèn de la distribuïdora.

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 3.0TD SOM

Baixa tensió més de 15kW

Terme de potència

(P1) 17,003430 €/kW any
(P2) 14,469869 €/kW any
(P3) 4,866687 €/kW any
(P4) 4,443414 €/kW any
(P5) 3,323108 €/kW any
(P6) 2,433481 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,415889 €/kWh
(P2) 0,379408 €/kWh
(P3) 0,336846 €/kWh
(P4) 0,308877 €/kWh
(P5) 0,284556 €/kWh
(P6) 0,272395 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,214025 €/kWh


Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 3.0TD

Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 3.0TD

Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 3.0TD

TARIFA 6.1TD SOM

Preus de l’electricitat per a subministraments amb una tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV.

Polígons industrials, sistemes de reg, explotacions agrícoles i zones rurals.

Recordatori: l’impost elèctric actual i l’IVA al 5% són mesures vigents fins al 31/12/2023, segons ha publicat el BOE.

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • En determinades condicions de la instal·lació a aquests preus es pot afegir un recàrrec per energia reactiva o excesos de potència.
 • Preu corresponent a l’aplicació del mecanisme d’ajust del gas: A més del preu fix associat al cost de l’energia, establert per Som Energia i publicat a la nostra pàgina web, la factura inclourà un import variable associat al mecanisme d’ajust establert al RDL 10/2020. Aquest import el calcularem per a cada període de facturació. Ponderarem el preu de cada hora del mecanisme d’ajust (publicat per OMIE) en funció del repartiment horari energètic d’un consumidor/a tipus (publicat per Red Eléctrica de España segons la Resolució de 23/12/2021). El preu obtingut el multiplicarem, en cada factura, per l’energia total consumida en el període de facturació. El mecanisme d’ajust al gas no aplica per als contractes de les Illes Canàries ni Balears, i tampoc aplica a la tarifa Generation kWh.
 • Lloguer de comptador: El mateix que estàs pagant ara, ja que depèn de la distribuïdora.
 • Impost elèctric: 0,50%.
 • IVA: 21% o 5% segons el cas.

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 6.1TD SOM

Tensió d'accés entre 1 kV i 30 kV

Terme de potència

(P1) 22,965215 €/kW any
(P2) 19,841178 €/kW any
(P3) 10,327582 €/kW any
(P4) 8,560662 €/kW any
(P5) 1,908583 €/kW any
(P6) 1,148958 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,302 €/kWh
(P2) 0,276 €/kWh
(P3) 0,252 €/kWh
(P4) 0,244 €/kWh
(P5) 0,227 €/kWh
(P6) 0,216 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,176 €/kWh


Aquests preus ja porten incorporats:

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • En determinades condicions de la instal·lació a aquests preus es pot afegir un recàrrec per energia reactiva o excesos de potència.
 • Preu corresponent a l’aplicació del mecanisme d’ajust del gas: A més del preu fix associat al cost de l’energia, establert per Som Energia i publicat a la nostra pàgina web, la factura inclourà un import variable associat al mecanisme d’ajust establert al RDL 10/2020. Aquest import el calcularem per a cada període de facturació. Ponderarem el preu de cada hora del mecanisme d’ajust (publicat per OMIE) en funció del repartiment horari energètic d’un consumidor/a tipus (publicat per Red Eléctrica de España segons la Resolució de 23/12/2021). El preu obtingut el multiplicarem, en cada factura, per l’energia total consumida en el període de facturació. El mecanisme d’ajust al gas no aplica per als contractes de les Illes Canàries ni Balears, i tampoc aplica a la tarifa Generation kWh.
 • Lloguer de comptador: El mateix que estàs pagant ara, ja que depèn de la distribuïdora.

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

Visualitza els preus:

 • 5% IVA
 • 21% IVA

TARIFA 6.1TD SOM

Tensió d'accés entre 1 kV i 30 kV

Terme de potència

(P1) 27,926850 €/kW any
(P2) 24,127865 €/kW any
(P3) 12,558856 €/kW any
(P4) 10,410193 €/kW any
(P5) 2,320932 €/kW any
(P6) 1,397190 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,367247 €/kWh
(P2) 0,335630 €/kWh
(P3) 0,306445 €/kWh
(P4) 0,296716 €/kWh
(P5) 0,276043 €/kWh
(P6) 0,262667 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,214025 €/kWh


TARIFA 6.1TD SOM

Tensió d'accés entre 1 kV i 30 kV

Terme de potència

(P1) 24,234043 €/kW any
(P2) 20,937403 €/kW any
(P3) 10,898181 €/kW any
(P4) 9,033638 €/kW any
(P5) 2,014032 €/kW any
(P6) 1,212438 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,318686 €/kWh
(P2) 0,291249 €/kWh
(P3) 0,265923 €/kWh
(P4) 0,257481 €/kWh
(P5) 0,239542 €/kWh
(P6) 0,227934 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,185724 €/kWh


Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 6.1TD

Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 6.1TD

Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 6.1TD

TARIFA 3.0TDVE SOM

Preu de l’electricitat per a subministraments de baixa tensió de més de 15kW de potència contractada.

Subministrament d’utilització exclusiva per a punts de càrrega de vehicle elèctric amb accés públic.

Recordatori: l’impost elèctric actual són mesures vigents fins al 30/06/2022, segons ha publicat el BOE.

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • En determinades condicions de la instal·lació a aquests preus es pot afegir un recàrrec per energia reactiva o excesos de potència.
 • Preu corresponent a l’aplicació del mecanisme d’ajust del gas: A més del preu fix associat al cost de l’energia, establert per Som Energia i publicat a la nostra pàgina web, la factura inclourà un import variable associat al mecanisme d’ajust establert al RDL 10/2020. Aquest import el calcularem per a cada període de facturació. Ponderarem el preu de cada hora del mecanisme d’ajust (publicat per OMIE) en funció del repartiment horari energètic d’un consumidor/a tipus (publicat per Red Eléctrica de España segons la Resolució de 23/12/2021). El preu obtingut el multiplicarem, en cada factura, per l’energia total consumida en el període de facturació. El mecanisme d’ajust al gas no aplica per als contractes de les Illes Canàries ni Balears, i tampoc aplica a la tarifa Generation kWh.
 • Lloguer de comptador: El mateix que estàs pagant ara, ja que depèn de la distribuïdora.
 • Impost elèctric: 0,50%.
 • IVA: 21%.

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 3.0TDVE SOM

Baixa tensió més de 15kW

Terme de potència

(P1) 2,558984 €/kW any
(P2) 2,503926 €/kW any
(P3) 0,664441 €/kW any
(P4) 0,573622 €/kW any
(P5) 0,338303 €/kW any
(P6) 0,338303 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,429 €/kWh
(P2) 0,380 €/kWh
(P3) 0,307 €/kWh
(P4) 0,274 €/kWh
(P5) 0,238 €/kWh
(P6) 0,227 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,176 €/kWh


Aquests preus ja porten incorporats:

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • En determinades condicions de la instal·lació a aquests preus es pot afegir un recàrrec per energia reactiva o excesos de potència.
 • Preu corresponent a l’aplicació del mecanisme d’ajust del gas: A més del preu fix associat al cost de l’energia, establert per Som Energia i publicat a la nostra pàgina web, la factura inclourà un import variable associat al mecanisme d’ajust establert al RDL 10/2020. Aquest import el calcularem per a cada període de facturació. Ponderarem el preu de cada hora del mecanisme d’ajust (publicat per OMIE) en funció del repartiment horari energètic d’un consumidor/a tipus (publicat per Red Eléctrica de España segons la Resolució de 23/12/2021). El preu obtingut el multiplicarem, en cada factura, per l’energia total consumida en el període de facturació. El mecanisme d’ajust al gas no aplica per als contractes de les Illes Canàries ni Balears, i tampoc aplica a la tarifa Generation kWh.
 • Lloguer de comptador: El mateix que estàs pagant ara, ja que depèn de la distribuïdora.

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 3.0TDVE SOM

Baixa tensió més de 15kW

Terme de potència

(P1) 3,111852 €/kW any
(P2) 3,044899 €/kW any
(P3) 0,807993 €/kW any
(P4) 0,697553 €/kW any
(P5) 0,411393 €/kW any
(P6) 0,411393 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,521685 €/kWh
(P2) 0,462099 €/kWh
(P3) 0,373327 €/kWh
(P4) 0,333198 €/kWh
(P5) 0,289420 €/kWh
(P6) 0,276043 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,214025 €/kWh


Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 3.0TDVE

Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 3.0TDVE

Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 3.0TDVE

TARIFA 6.1TDVE SOM

Preus de l’electricitat per a subministraments amb una tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV.

Subministrament d’utilització exclusiva per a punts de càrrega de vehicle elèctric amb accés públic.

Recordatori: l’impost elèctric actual i l’IVA al 5% són mesures vigents fins al 31/12/2023, segons ha publicat el BOE.

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • En determinades condicions de la instal·lació a aquests preus es pot afegir un recàrrec per energia reactiva o excesos de potència.
 • Preu corresponent a l’aplicació del mecanisme d’ajust del gas: A més del preu fix associat al cost de l’energia, establert per Som Energia i publicat a la nostra pàgina web, la factura inclourà un import variable associat al mecanisme d’ajust establert al RDL 10/2020. Aquest import el calcularem per a cada període de facturació. Ponderarem el preu de cada hora del mecanisme d’ajust (publicat per OMIE) en funció del repartiment horari energètic d’un consumidor/a tipus (publicat per Red Eléctrica de España segons la Resolució de 23/12/2021). El preu obtingut el multiplicarem, en cada factura, per l’energia total consumida en el període de facturació. El mecanisme d’ajust al gas no aplica per als contractes de les Illes Canàries ni Balears, i tampoc aplica a la tarifa Generation kWh.
 • Lloguer de comptador: El mateix que estàs pagant ara, ja que depèn de la distribuïdora.
 • Impost elèctric: 0,50%.
 • IVA: 21% o 5% segons el cas.

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 6.1TDVE SOM

Tensió d'accés entre 1 kV i 30 kV

Terme de potència

(P1) 4,269983 €/kW any
(P2) 4,002324 €/kW any
(P3) 1,994267 €/kW any
(P4) 1,599721 €/kW any
(P5) 0,113126 €/kW any
(P6) 0,113126 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,450 €/kWh
(P2) 0,392 €/kWh
(P3) 0,303 €/kWh
(P4) 0,278 €/kWh
(P5) 0,233 €/kWh
(P6) 0,221 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,176 €/kWh


Aquests preus ja porten incorporats:

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • En determinades condicions de la instal·lació a aquests preus es pot afegir un recàrrec per energia reactiva o excesos de potència.
 • Preu corresponent a l’aplicació del mecanisme d’ajust del gas: A més del preu fix associat al cost de l’energia, establert per Som Energia i publicat a la nostra pàgina web, la factura inclourà un import variable associat al mecanisme d’ajust establert al RDL 10/2020. Aquest import el calcularem per a cada període de facturació. Ponderarem el preu de cada hora del mecanisme d’ajust (publicat per OMIE) en funció del repartiment horari energètic d’un consumidor/a tipus (publicat per Red Eléctrica de España segons la Resolució de 23/12/2021). El preu obtingut el multiplicarem, en cada factura, per l’energia total consumida en el període de facturació. El mecanisme d’ajust al gas no aplica per als contractes de les Illes Canàries ni Balears, i tampoc aplica a la tarifa Generation kWh.
 • Lloguer de comptador: El mateix que estàs pagant ara, ja que depèn de la distribuïdora.

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

Visualitza els preus:

 • 5% IVA
 • 21% IVA

TARIFA 6.1TDVE SOM

Tensió d'accés entre 1 kV i 30 kV

Terme de potència

(P1) 5,192513 €/kW any
(P2) 4,867026 €/kW any
(P3) 2,425128 €/kW any
(P4) 1,945341 €/kW any
(P5) 0,137567 €/kW any
(P6) 0,137567 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,547223 €/kWh
(P2) 0,476692 €/kWh
(P3) 0,368463 €/kWh
(P4) 0,338062 €/kWh
(P5) 0,283340 €/kWh
(P6) 0,268747 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,214025 €/kWh


TARIFA 6.1TDVE SOM

Tensió d'accés entre 1 kV i 30 kV

Terme de potència

(P1) 4,505899 €/kW any
(P2) 4,223452 €/kW any
(P3) 2,104450 €/kW any
(P4) 1,688105 €/kW any
(P5) 0,119376 €/kW any
(P6) 0,119376 €/kW any

Terme d’energia

(P1) 0,474862 €/kWh
(P2) 0,413658 €/kWh
(P3) 0,319740 €/kWh
(P4) 0,293359 €/kWh
(P5) 0,245873 €/kWh
(P6) 0,233210 €/kWh


Compensació Autoproducció

0,185724 €/kWh


Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 6.1TDVE

Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 6.1TDVE

Períodes horaris dels terme de potència i d’energia de la tarifa 6.1TDVE

D'on prové la nostra energia?

Comprem l’energia que consumeixen els socis i sòcies al mercat majorista elèctric i ens proveïm de certificats de garantia d’origen que avalen una producció d’energia de fonts 100% renovables. El subministrament d’electricitat es fa utilitzant la xarxa elèctrica existent. El cost dels peatges de transport i distribució es reflecteixen en la factura dels socis.

Paral·lelament, impulsem projectes de producció d’energia a partir de fonts renovables finançades amb aportacions econòmiques voluntàries dels socis. Volem arribar a cobrir el 100% de la demanda energètica dels socis amb la producció dels projectes propis de la cooperativa.


Podeu comparar les tarifes de Som Energia i la resta de comercialitzadores a través d’aquests comparadors:


Modificacions del contracte

Si ja tens el contracte activat amb Som Energia pots demanar modificacions del teu contracte de la llum segons les teves necessitats omplint el formulari que trobaràs aquí


Notícies sobre Som Energia

Notícies sobre les Tarifes i Sector Elèctric

Centre d'Ajuda

Centre de suport