PER QUÈ CONTRACTAR LA LLUM AMB SOM ENERGIA?

 • 1Preus justos.Els socis i sòcies participen en la definició de les tarifes, ratificades en assemblea.
 • 2Sense sobrecosts.No cal pagar més per consumir energia verda certificada.
 • 3Seguretat.El subministrament està garantit ja que la xarxa elèctrica no canvia.
 • 4Transparència i responsabilitat.
  Sempre al servei dels socis.
 • 5Sense lletra petita.
  No hi ha permanència, ni ofertes especials per nous socis.
 • 6Sense ànim de lucre.
  Els beneficis es reinverteixen en la cooperativa.

ESCULL LA TEVA TARIFA

ÀMBIT DOMÈSTIC

Preu de l’electricitat per a subministraments de fins a 10 kW de potència contractada.

Habituals en l’àmbit domèstic, petites empreses, despatxos, oficines, etc.

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 2.0A SOM

Sense discriminació horària

Terme de potència (fix)

40,572 €/kW any

Terme d’energia

0,129 €/kWh


OPCIONS DE PRODUCCIÓ
Terme d’energia

Tarifa Generation kWh

0,115 €/kWh

Compensació Autoproducció

0,048 €/kWh


TARIFA 2.0DHA SOM

Amb discriminació horària

Terme de potència (fix)

40,572 €/kW any

Terme d’energia

Període Punta (P1) 0,148 €/kWh
Període Vall (P2) 0,078 €/kWh


OPCIONS DE PRODUCCIÓ
Terme d’energia

Tarifa Generation kWh

Període Punta (P1) 0,132 €/kWh
Període Vall (P2) 0,066 €/kWh

Compensació Autoproducció

0,048 €/kWh


Aquests preus ja porten incorporats:

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 2.0A SOM

Sense discriminació horària

Terme de potència (fix)

51,602048 €/kW any

Terme d’energia

0,164070 €/kWh


OPCIONS DE PRODUCCIÓ
Terme d’energia

Tarifa Generation kWh

0,146264 €/kWh

Compensació Autoproducció

0,061049 €/kWh


TARIFA 2.0DHA SOM

Amb discriminació horària

Terme de potència (fix)

51,602048 €/kW any

Terme d’energia

Període Punta (P1) 0,188236 €/kWh
Període Vall (P2) 0,099205 €/kWh


OPCIONS DE PRODUCCIÓ
Terme d’energia

Tarifa Generation kWh

Període Punta (P1) 0,167886 €/kWh
Període Vall (P2) 0,083943 €/kWh

Compensació Autoproducció

0,061049 €/kWh


Preu de l’electricitat per al subministrament de més de 10 kW fins a 15 kW de potència contractada.

Habituals en l’àmbit domèstic, petites empreses, despatxos, oficines, etc.

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 2.1A SOM

Sense discriminació horària

Terme de potència (fix)

46,217 €/kW any

Terme d’energia

0,136 €/kWh


OPCIONS DE PRODUCCIÓ
Terme d’energia

Tarifa Generation kWh

0,121 €/kWh

Compensació Autoproducció

0,048 €/kWh


TARIFA 2.1DHA SOM

Amb discriminació horària

Terme de potència (fix)

46,217 €/kW any

Terme d’energia

Període Punta (P1) 0,155 €/kWh
Període Vall (P2) 0,083 €/kWh


OPCIONS DE PRODUCCIÓ
Terme d’energia

Tarifa Generation kWh

Període Punta (P1) 0,138 €/kWh
Període Vall (P2) 0,070 €/kWh

Compensació Autoproducció

0,048 €/kWh


Aquests preus ja porten incorporats:

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 2.1A SOM

Sense discriminació horària

Terme de potència (fix)

58,781718 €/kW any

Terme d’energia

0,172973 €/kWh


OPCIONS DE PRODUCCIÓ
Terme d’energia

Tarifa Generation kWh

0,153895 €/kWh

Compensació Autoproducció

0,061049 €/kWh


TARIFA 2.1DHA SOM

Amb discriminació horària

Terme de potència (fix)

58,781718 €/kW any

Terme d’energia

Període Punta (P1) 0,197139 €/kWh
Període Vall (P2) 0,105565 €/kWh


OPCIONS DE PRODUCCIÓ
Terme d’energia

Tarifa Generation kWh

Període Punta (P1) 0,175517 €/kWh
Període Vall (P2) 0,089030 €/kWh

Compensació Autoproducció

0,061049 €/kWh


COTXES ELÈCTRICS

Tarifes pensades per a usuaris de vehicle elèctric o que fan un ús intensiu d’electricitat durant la nit.

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 2.0DHS SOM

Amb discriminació horària

Fins a 10 kW

Terme de potència (fix)

40,572 €/kW any

Terme d’energia

Període Punta (P1) 0,147 €/kWh
Període Vall (P2) 0,082 €/kWh
Període Supervall (P3) 0,070 €/kWh


OPCIONS DE PRODUCCIÓ
Terme d’energia

Tarifa Generation kWh

Període Punta (P1) 0,129 €/kWh
Període Vall (P2) 0,066 €/kWh
Període Supervall (P3) No aplica

Compensació Autoproducció

0,048 €/kWh


TARIFA 2.1DHS SOM

Amb discriminació horària

Entre 10 kW i 15 kW

Terme de potència (fix)

46,217 €/kW any

Terme d’energia

Període Punta (P1) 0,156 €/kWh
Període Vall (P2) 0,093 €/kWh
Període Supervall (P3) 0,071 €/kWh


OPCIONS DE PRODUCCIÓ
Terme d’energia

Tarifa Generation kWh

Període Punta (P1) 0,138 €/kWh
Període Vall (P2) 0,077 €/kWh
Període Supervall (P3) No aplica

Compensació Autoproducció

0,048 €/kWh


Aquests preus ja porten incorporats:

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 2.0DHS SOM

Amb discriminació horària

Fins a 10 kW

Terme de potència (fix)

51,602048 €/kW any

Terme d’energia

Període Punta (P1) 0,186964 €/kWh
Període Vall (P2) 0,104293 €/kWh
Període Supervall (P3) 0,089030 €/kWh


OPCIONS DE PRODUCCIÓ
Terme d’energia

Tarifa Generation kWh

Període Punta (P1) 0,164070 €/kWh
Període Vall (P2) 0,083943 €/kWh
Període Supervall (P3) No aplica

Compensació Autoproducció

0,061049 €/kWh


TARIFA 2.1DHS SOM

Amb discriminació horària

Entre 10 kW i 15 kW

Terme de potència (fix)

58,781718 €/kW any

Terme d’energia

Període Punta (P1) 0,198411 €/kWh
Període Vall (P2) 0,118283 €/kWh
Període Supervall (P3) 0,090302 €/kWh


OPCIONS DE PRODUCCIÓ
Terme d’energia

Tarifa Generation kWh

Període Punta (P1) 0,175517 €/kWh
Període Vall (P2) 0,097933 €/kWh
Període Supervall (P3) No aplica

Compensació Autoproducció

0,061049 €/kWh


EMPRESES I INDÚSTRIA

Preu de l’electricitat per a subministraments de més de 15kW de potència contractada.

Per a petites empreses, indústries, despatxos, oficines, etc.

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 3.0A SOM

Amb discriminació horària

Terme de Potència

Període Punta (P1)

40,728885 €/kW any

Període Pla (P2)

24,437330 €/kW any

Període Vall (P3)

16,291555 €/kW any

Terme d’energia

Període Punta (P1) 0,107 €/kWh
Període Vall (P2) 0,094 €/kWh
Període Supervall (P3) 0,071 €/kWh


OPCIONS DE PRODUCCIÓ
Terme d’energia

Tarifa Generation kWh

Període Punta (P1) 0,087 €/kWh
Període Vall (P2) 0,076 €/kWh
Període Supervall (P3) No aplica

Compensació Autoproducció

0,048 €/kWh


A les Illes Balears i Canàries els horaris són els següents.

Aquests preus ja porten incorporats:

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 3.0A SOM

Amb discriminació horària

Terme de Potència

Període Punta (P1)

51,801584 €/kW any

Període Pla (P2)

31,080949 €/kW any

Període Vall (P3)

20,720635 €/kW any

Terme d’energia

Període Punta (P1) 0,136089 €/kWh
Període Vall (P2) 0,119555 €/kWh
Període Supervall (P3) 0,090302 €/kWh


OPCIONS DE PRODUCCIÓ
Terme d’energia

Tarifa Generation kWh

Període Punta (P1) 0,110652 €/kWh
Període Vall (P2) 0,096662 €/kWh
Període Supervall (P3) No aplica

Compensació Autoproducció

0,061049 €/kWh


A les Illes Balears i Canàries els horaris són els següents.

ALTA TENSIÓ

Preus de l’electricitat per a subministraments amb una tensió d’accés entre 1 kV i 36 kV i una potència contractada inferior a 450 kW

Polígons industrials, sistemes de reg, explotacions agrícoles i zones rurals.

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 3.1A SOM

Amb discriminació horària

Terme de Potència

Període Punta (P1)

59,173468 €/kW any

Període Pla (P2)

36,490689 €/kW any

Període Vall (P3)

8,367731 €/kW any

Terme d’energia

Període Punta (P1) 0,095 €/kWh
Període Vall (P2) 0,090 €/kWh
Període Supervall (P3) 0,069 €/kWh


OPCIONS DE PRODUCCIÓ
Terme d’energia

Tarifa Generation kWh

Període Punta (P1) 0,073 €/kWh
Període Vall (P2) 0,069 €/kWh
Període Supervall (P3) No aplica

Compensació Autoproducció

0,048 €/kWh


L’horari d’estiu-hivern canvia al mateix moment que canvia l’hora oficial (últim diumenge de març i últim d’octubre)

Península:

Estiu: Punta de 10 a 16 h, Pla de 8 a 10 h i de 16 a 24 h i Vall de 0 a 8 h. Caps de setmana: Pla de 18 a 24 h i Vall de 0 a 18 h.
Hivern: Punta de 17 a 23 h, Pla de 8 a 17 h i de 23 a 24 h i Vall de 0 a 8 h. Caps de setmana: Pla de 18 a 24 h i Vall de 0 a 18 h.

(A les Illes Balears s’aplica l’horari d’hivern tot l’any)

Illes Canàries:

Estiu: Punta de 10 a 16 h, Pla de 9 a 10 h i de 16 a 1 h i Vall de 1 a 9 h. Caps de setmana i festius nacionals: Pla de 18 a 24 h i Vall de 0 a 18 h.
Hivern: Punta de 17 a 23 h, Pla de 8 a 17 h i de 23 a 24 h i Vall de 0 a 8 h. Caps de setmana i festius nacionals: Pla de 18 a 24 h i Vall de 0 a 18 h.

Aquests preus ja porten incorporats:

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

Si el teu contracte està a Canàries, t’expliquem com calcular el preu.

TARIFA 3.1A SOM

Amb discriminació horària

Terme de Potència

Període Punta (P1)

75,260577 €/kW any

Període Pla (P2)

46,411177 €/kW any

Període Vall (P3)

10,642612 €/kW any

Terme d’energia

Període Punta (P1) 0,120827 €/kWh
Període Vall (P2) 0,114468 €/kWh
Període Supervall (P3) 0,087759 €/kWh


OPCIONS DE PRODUCCIÓ
Terme d’energia

Tarifa Generation kWh

Període Punta (P1) 0,092846 €/kWh
Període Vall (P2) 0,087759 €/kWh
Període Supervall (P3) No aplica

Compensació Autoproducció

0,061049 €/kWh


L’horari d’estiu-hivern canvia al mateix moment que canvia l’hora oficial (últim diumenge de març i últim d’octubre)

Península:

Estiu: Punta de 10 a 16 h, Pla de 8 a 10 h i de 16 a 24 h i Vall de 0 a 8 h. Caps de setmana: Pla de 18 a 24 h i Vall de 0 a 18 h.
Hivern: Punta de 17 a 23 h, Pla de 8 a 17 h i de 23 a 24 h i Vall de 0 a 8 h. Caps de setmana: Pla de 18 a 24 h i Vall de 0 a 18 h.

(A les Illes Balears s’aplica l’horari d’hivern tot l’any)

Illes Canàries:

Estiu: Punta de 10 a 16 h, Pla de 9 a 10 h i de 16 a 1 h i Vall de 1 a 9 h. Caps de setmana i festius nacionals: Pla de 18 a 24 h i Vall de 0 a 18 h.
Hivern: Punta de 17 a 23 h, Pla de 8 a 17 h i de 23 a 24 h i Vall de 0 a 8 h. Caps de setmana i festius nacionals: Pla de 18 a 24 h i Vall de 0 a 18 h.

D’on prové la nostra energia?

Comprem l’energia que consumeixen els socis i sòcies al mercat majorista elèctric i ens proveïm de certificats de garantia d’origen que avalen una producció d’energia de fonts 100% renovables. El subministrament d’electricitat es fa utilitzant la xarxa elèctrica existent. El cost dels peatges de transport i distribució es reflecteixen en la factura dels socis.

Paral·lelament, impulsem projectes de producció d’energia a partir de fonts renovables finançades amb aportacions econòmiques voluntàries dels socis. Volem arribar a cobrir el 100% de la demanda energètica dels socis amb la producció dels projectes propis de la cooperativa.


Podeu comparar les tarifes de Som Energia i la resta de comercialitzadores a través d’aquests comparadors:


Modificacions del contracte

Si ja tens el contracte activat amb Som Energia pots demanar modificacions del teu contracte de la llum segons les teves necessitats omplint el formulari que trobaràs aquí