POR QUE CONTRATAR A LUZ CON SOM ENERGIA?

1Prezos xustos.
Os socios e socias participan na definición das tarifas, ratificadas en asemblea.

2Sen sobrecustos.
Non hai que pagar máis para consumir enerxía verde certificada.

3Seguridade.
O subministro está garantido porque a rede eléctrica non cambia.

4Transparencia e responsabilidade.
Sempre ao servizo das socias.

5Sen letra pequena.
Non hai permanencia nin ofertas especiais para novas socias.

6Sen ánimo de lucro.
Os beneficios reinvístense na cooperativa.

ESCOLLE A TÚA TARIFA

Tarifas de electricidade 100% renovábel

Vixentes dende xullo de 2017 a juño de 2018

ÁMBITO DOMÉSTICO

Prezo para as subministracións de electricidade de até 10kW de potencia.

Habituais para o ámbito doméstico, pequenas empresas, despachos, oficinas, etc.

TARIFA 2.0A SOM

Sen discriminación horaria

Termo de potencia (fixo)

38,043426 €/kW e ano
0,104229 €/kW ao dia


Termo de enerxía

0,139 €/kWh

Prezo Generation kWh

Termo de enerxía

0,122 €/kWh

Máis información sobre Generation kWh


TARIFA 2.0DHA SOM

Con discriminación horaria

Termo de potencia (fixo)

38,043426 €/kW e ano
0,104229 €/kW ao dia


Termo de enerxía punta (P1)

0,158 €/kWh

Termo de enerxía val (P2)

0,079 €/kWh

Prezo Generation kWh

Termo de enerxía

P1 0,138 €/kWh
P2 0,069 €/kWh

Máis información sobre Generation kWh


O horario verán-inverno cambia no mesmo
momento que cambia a hora ocicial
(último domingo de marzo e último de outubro)

Verán: Punta de 13h a 23h e Val de 23h a 13h
Inverno: Punta de 12h a 22h e Val de 22h a 12h


Prezo para as subministracións de electricidade de máis de 10kW até 15kW de potencia contratada.

Habituais no ámbito doméstico, pequenas empresas, despachos, oficinas, etc.

TARIFA 2.1A SOM

Sen discriminación horaria

Termo de potencia (fixo)

44,444471 €/kW e ano
0,121766 €/kW ao dia


Termo de enerxía

0,153 €/kWh

Prezo Generation kWh

Termo de enerxía

0,136 €/kWh

Máis información sobre Generation kWh


TARIFA 2.1DHA SOM

Con discriminación horaria

Termo de potencia (fixo)

44,444471 €/kW e ano
0,121766 €/kW ao dia


Termo de enerxía punta (P1)

0,172 €/kWh

Termo de enerxía val (P2)

0,088 €/kWh

Prezo Generation kWh

Termo de enerxía

P1 0,151 €/kWh
P2 0,080 €/kWh

Máis información sobre Generation kWh


O horario verán-inverno cambia no mesmo
momento que cambia a hora ocicial
(último domingo de marzo e último de outubro)

Verán: Punta de 13h a 23h e Val de 23h a 13h
Inverno: Punta de 12h a 22h e Val de 22h a 12h

COCHES ELÉCTRICOS

Prezos deseñados para usuarios de vehículos eléctricos ou fan uso abondo de enerxía eléctrica durante a noite.

TARIFA 2.0DHS SOM

Con discriminación horaria

Até 10kW

Termo de potencia (fixo)

38,043426 €/kW e ano
0,104229 €/kW ao día


Termo de enerxía punta (P1)

0,158 €/kWh

Termo de enerxía plano (P2)

0,090 €/kWh

Termo de enerxía  superval (P3)

0,069 €/kWh

Prezo Generation kWh

Termo de enerxía

P1 0,138 €/kWh
P2 0,073 €/kWh
P3 0,065 €/kWh

Máis información sobre Generation kWh


TARIFA 2.1DHS SOM

Con discriminación horaria

Entre 10kW e 15kW

Termo de potencia (fixo)

44,444471 €/kW e ano
0,121766 €/kW ao día


Termo de enerxía punta (P1)

0,172 €/kWh

Termo de enerxía plano (P2)

0,106 €/kWh

Termo de enerxía superval (P3)

0,072 €/kWh

Prezo Generation kWh

Termo de enerxía

P1 0,150 €/kWh
P2 0,088 €/kWh
P3 0,070 €/kWh

Máis información sobre Generation kWh


Os mesmos horarios durante todo o ano: Punta de 13h a 23h; plano de 23h a 1h y de 7h a 13h;
y Superval de 1h a 7h


EMPRESAS E INDUSTRIA

Prezo para as subministracións de electricidade de máis de 15kW de potencia contratada

Polígonos industriales, sistemas de riego, explotaciones agrícolas y zonas rurales

TARIFA 3.0A SOM

Con discriminación horaria

Termo de potencia período punta (P1)

40,728885 €/kW e ano
0,111586 €/kW ao día

Termo de potencia período plano (P2)

24,43733 €/kW e ano
0,066952 €/kW ao día

Termo de potencia período val (P3)

16,291555 €/kW e ano
0,044634 €/kW ao día


Termo de enerxía punta (P1)

0,119 €/kWh

Termo de enerxía plano (P2)

0,103 €/kWh

Termo de enerxía val (P3)

0,074 €/kWh

Prezo Generation kWh

Termo de enerxía

P1 0,096 €/kWh
P2 0,084 €/kWh
P3 0,067 €/kWh

Máis información sobre Generation kWh


O horario verán-inverno cambia no mesmo momento que cambia a hora ocicial
(último domingo de marzo e último de outubro)

Verán: Punta de 11h a 15h, plano de 8 a 11h y de 15h a 24h e Val de 00h a 8h
Inverno: Punta de 18h a 22h, plano de 8 a 18h y de 22h a 24h y Val de 00h a 8h

(Nas Illas Baleares e en Canarias os horarios son os seguintes)


ALTA TENSIÓN

Prezo de la electricidad para suministros con tensión de acceso entre 1kV y 36kV y con una potencia contratada inferior a 450kW

Polígonos industriais, sistemas de rego, explotacións agrícolas e zonas rurais

TARIFA 3.1A SOM

Con discriminación horaria

Termo de potencia período punta (P1)

59,173468 €/kW e ano
0,162119 €/kW ao día

Termo de potencia período plano (P2)

36,490689 €/kW e ano
0,099974 €/kW ao día

Termo de potencia período val (P3)

8,367731€/kW e ano
0,022925 €/kW ao día


Termo de enerxía punta (P1)

0,108 €/kWh

Termo de enerxía plano (P2)

0,095 €/kWh

Termo de enerxía val (P3)

0,070 €/kWh

Prezo Generation kWh

Termo de enerxía

P1 0,081 €/kWh
P2 0,076 €/kWh
P3 0,065 €/kWh

Máis información sobre Generation kWh


Que é o CUPS? Aquí cho explicamos 🙂


O horario verán-inverno cambia no mesmo momento que cambia a hora ocicial
(último domingo de marzo e último de outubro)

Verán: Punta de 11h a 15h, plano de 8 a 11h y de 15h a 24h e Val de 00h a 8h
Inverno: Punta de 18h a 22h, plano de 8 a 18h y de 22h a 24h y Val de 00h a 8h

(En Illas Baleares e Canarias aplícase o horario de inverno todo o ano)


De onde provén a nosa enerxía?

Compramos a enerxía que consomen os nosos socios e socias no mercado maiorista eléctrico e conseguimos certificados de garantía de orixe que avalen unha produción de enerxía de fontes 100% renovable. A subministración de electricidade realízase utilizando a rede eléctrica existente. O custo das peaxes de transporte vese reflectido na factura das socias.
Paralelamente, impulsamos proxectos de produción de enerxía a partir de fontes renovables financiadas con achegas económicas voluntarias das socias. Queremos chegar a cubrir o 100% da demanda enerxética das socias coa produción dos proxectos propios da cooperativa.


Podedes comparar as tarifas de Som Energia co resto de comercializadoras a través destes comparadores:


Histórico de tarifas

Modificacións de contrato

Se xa tes o contrato activado con Som Energia podes pedir modificacións do teu contrato da luz segundo as túas necesidades enchendo o formulario que toparás aquí