COM ACONSEGUIR UN MODEL RENOVABLE, SOSTENIBLE I PARTICIPAT?

1 Una de les accions concretes és impulsar projectes de generació d’energia a partir de fonts renovables.

2 Creem opcions d’inversió directa en renovables per fer que les persones siguin part activa d’aquest canvi.

3 Totes les inversions de Som Energia es basen en les aportacions d’aquells socis i sòcies que volen esdevenir, de forma col∙lectiva, productors d’energia renovable.

4 El destí de les aportacions és per a portar a terme projectes d’energies renovables, propietat de la cooperativa, amb l’objectiu final de cobrir la totalitat de la demanda d’energia elèctrica dels nostres socis i clients.

OPCIONS D'INVERSIÓ

Inversió d’autoproducció compartida per a generar la teva pròpia electricitat durant els propers 25 anys. On es garanteix el retorn dels diners i l’accés a electricitat produïda a preu de cost.

Aportacions al capital social de la cooperativa, per a projectes que poden oferir un retorn econòmic a la inversió (actualment del 1,75%).

Una mica d’història

Els projectes que actualment té en funcionament la cooperativa es varen posar en marxa entre l’any 2011 i el 2013, gràcies a les inversions de socis i sòcies que disposaven de dues modalitats d’inversió: títols participatius i aportacions voluntàries al capital social.

Citizenergy Logo Partner Green

En aquell moment, els projectes renovables gaudien d’un suport per part del Govern i els pertocava una prima que, retallada diverses vegades, encara la tenen en part, tots aquests projectes.

Al març del 2013 es varen assolir els 3,5 M€ necessaris i no hem pogut fer noves inversions des d’aleshores… Fins ara!

Tots els diners s’inverteixen en una varietat de projectes però només en tecnologies provades i en projectes amb un rendiment social o econòmic raonable. Les inversions es realitzen directament a nom de la cooperativa, o a través de societats vehicles propietat exclusiva de Som Energia o de propietat compartida amb altres organitzacions afins als nostres objectius.

Us recomanem que només invertiu aquells diners que no preveieu necessitar a curt o mitjà termini i que repartiu les vostres inversions entre els diferents instruments i entitats existents per tal de disminuir els riscos.