Mercado Social de Madrid

El MES es una xarxa de producció, distribució i consum de bens i serveis que funciona amb criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris, constituït per empreses i entitats de la economia social i solidaria junt amb persones consumidores individuals i col·lectives.